World Press Photo in Zutphen ook in 2020

Lars Kruijdenberg 253 0
De fototentoonstelling World Press Photo is bijna niet meer weg te denken in Zutphen. Bijna 10.000 mensen bezoeken jaarlijks deze fototentoonstelling in de Walburgiskerk. Elk jaar bevat deze tentoonstelling de beste journalistieke en documentaire fotografie wereldwijd van het afgelopen jaar. De organisatie is ook blij te kunnen mededelen dat ook dit jaar de tentoonstelling Zutphen zal aan doen, de tentoonstelling is van 10 juli tot en met 2 augustus.

Deze internationale top heeft een vaste plek verworven in Zutphen. De organiserende stichting Zutphen: Doen! spant zich dan ook in om de tentoonstelling ook in 2020 weer naar Zutphen te halen. Een aantal sponsors heeft al weer toegezegd, de gesprekken lopen nog maar dit gaf de organisatie voldoende vertrouwen om de tentoonstelling al vast te leggen voor dit jaar.

Uitgekiende periode

De periode wordt elk jaar zorgvuldig gekozen. De internationale tentoonstellingencyclus start elk jaar in Amsterdam, hier is ook de prijsuitreiking. Zutphen is hier direct hierna aan de buurt, net voor het begin van de schoolvakanties is de opening. De reden hiervan is, dat scholen de gelegenheid krijgen om met klassen aandacht te besteden aan World Press Photo en een bezoek te plannen. Ook trekt de tentoonstelling veel toeristen naar de stad. De ervaring leert dat zij dit bezoek combineren met winkelen, lekker eten en andere activiteiten zoals een stadswandeling of een tocht met de fluisterboot.

Steun

Om de tentoonstelling jaarlijks tot een succes te maken is de steun van sponsors en vrijwilligers hard nodig. De organisatie ligt in handen van stichting Zutphen: Doen! Na vijf jaar treden in dit bestuur wijzigingen op, de voorzitter Peter Meulenbroek, Hans van Geffen en Fiona de Heus zijn per 31 december teruggetreden als bestuurslid. Patrick van Gemert en Arjen Woudenberg zetten het samen voort. Zij zoeken daarvoor een nog nauwere samenwerking met Zutphen Promotie en de Musea Zutphen.

Scheidend voorzitter Peter Meulenbroek zegt: ‘’Vijf jaar vind ik een mooie periode. Ik heb al die jaren ontzettend genoten, we hebben met elkaar een prachtig evenement neergezet dat omarmd is door Zutphen. Kijk alleen maar naar alle activiteiten die erop aanhaken. Fantastisch. Het zal me nog wel moeite kosten het los te laten, maar ik heb het volste vertrouwen in Patrick en Arjen en in Fiona, die aangegeven heeft op de achtergrond beschikbaar te blijven voor ondersteuning in de communicatie. Bovendien staan ze er niet alleen voor: een grote groep gastvrouwen en –mannen is al vanaf het eerste jaar betrokken bij de organisatie. Zij maken de bezoekers wegwijs, bemensen de kassa en helpen met allerhande hand-en-spandiensten, zoals de verspreiding van flyers en folders.”

Foto: Bezoekers tijdens de tentoonstelling World Press Photo 2019, afgelopen juli in de Walburgiskerk te Zutphen. (foto: Patrick van Gemert/Zutphens Persbureau)

Partnership

De steun komt ook van de sponsors, sponsoring is nodig voor onder andere de huur van de tentoonstelling, de locatie, aanpalende activiteiten zoals lezingen en alle presentaties. Op het moment krijgt World Press Photo in Zutphen veel  steun van het bedrijfsleven en worden we enthousiast ontvangen bij onze sponsors. Een aantal van deze sponsors heeft al toegezegd dat ze  ook dit jaar hun naam aan de tentoonstelling willen verbinden, zegt bestuurslid Patrick van Gemert.

Ook wordt er nog gezocht naar een manier om de sponsors zoveel mogelijk te betrekken bij het evenement. Het is niet de bedoeling dat World Press Photo de handen ophoudt, maar ze willen een partnership aangaan en willen de partners stimuleren om het evenement ook zelf te benutten voor hun relatiemanagement. Zij kunnen bijvoorbeeld een avond in de tentoonstelling organiseren voor hun relaties.”