Het casino zonder Cruks – wie heeft er niet van gehoord?

Redactie DIGIFO... 60 0
Steeds vaker worden we geconfronteerd met reclames van online casino’s met de uitnodiging om ook hier het geluk te beproeven. In de basis is hier niks mis mee, echter lijkt de overheid met haar nieuwe beleid als uitvloeisel van de wet Kansspelen op afstand onbedoeld een verkeerde prikkel te hebben afgegeven. Waar de overheid mensen juist wil beschermen is het aantal spelersaccounts bij online casino’s nog nooit zo hoog geweest.

Veel mensen die voorheen niet aan online kansspelen deelnamen zijn dit nu wel gaan doen. Dit doen zij niet alleen bij de in Nederland legale casino’s, maar ook in buitenlandse casino’s zonder Cruks. In hoeverre dit tot problemen kan leiden lees je in dit artikel.

Nieuwe kansspelwetgeving zorgt voor schokgolf

Op 1 april 2021 is de Wet kansspelen op afstand (Koa) in werking getreden. Met deze relatief jonge wet heeft de overheid het effect betracht te bewerkstelligen dat zij meer grip zou krijgen op de onlinegokmarkt. Hoewel online gokken in Nederland voor de wet Koa niet was toegestaan gebeurden dit wel. Iedereen die online zijn of haar geluk wilde beproeven kon zich zeer eenvoudig aanmelden en een account openen bij buitenlandse casino’s.

Dit is jarenlang een doorn in het oog geweest van politiek Den Haag, omdat men van mening was dat individuele spelers onvoldoende tegen zichzelf werden beschermd en dat buitenlandse online casino’s gebruikt werden voor frauduleuze doeleinden, waaronder het witwassen van geld.

Als reactie hierop is dus de wet Koa in het leven geroepen. Deze wet komt er kort gezegd op neer dat wanneer een casino op legale wijze wil kunnen opereren in Nederland er over een Nederlands vergunning dient te worden beschikt. Voor deze groep van legale casino’s is het een voorwaarde dat zij maatregelen implementeren die het risico op problematische gokverslavingen van haar spelers mitigeert. Deze bescherming ziet er vooral op toe dat spelers niet continue worden verleid om door te blijven spelen. Een voorbeeld hiervan is het verbod op toekennen van bonussen tijdens het spelen. Een andere belangrijke maatregel is het invoeren van een software die het speelgedrag van spelers nauwgezet volgt. Wanneer het algoritme detecteert dat een speler onbehoorlijk gokgedrag vertoont dient het casino in te grijpen. Hoe dit werkt en wat de consequenties hiervan zijn lees je in de volgende sectie.

Casino met cruks versus casino zonder Cruks

Om te beginnen verdient het de aandacht om uit te leggen wat Cruks is. Met de invoering van de wet Koa staat de bescherming van individuele spelers centraal. Aanbieders die over een Nederlandse vergunning beschikken dienen het speelgedrag te monitoren en in te grijpen. Wanneer de software detecteert dat een speler problematisch gokgedrag vertoont dan dient het casino hier een melding van te maken bij het Cruks. Het Cruks staat voor Centraal Register Uitsluiting Kansspelen en is per oktober 2021 opgericht met als doel om spelers een verlichte speelpauze op te leggen. Volgens de website casinoszondervergunning.com kan worden geconcludeerd dat een online casino dat over een Nederlandse vergunning beschikt ook een Cruks-verplichting heeft. Deze groep casino’s worden getypeerd als het casino met Cruks.

Voor alle overige casino’s geldt dat zij per definitie worden geclassificeerd als een (online) casino zonder Cruks. Deze groep heeft dus geen Nederlandse vergunning. Doorgaans is dit soort casino’s geregistreerd bij een buitenlandse autoriteit. Een bekende autoriteit is de Malta Gaming Authority. Verreweg de meeste online casino’s die je online tegenkomt zijn buitenlandse casino’s zonder Cruks

Cruks is niet waterdicht

Met de invoering van de wet Koa heeft de overheid de online gokmarkt geprobeerd te reguleren. Deels is dit gelukt omdat het Cruks echt een hulpmiddel kan zijn om individuele spelers te helpen en te beschermen tegen zichzelf. Het aantal inschrijvingen in het Cruks ligt op het moment van schrijven rond de 22.000. Echter, is het Cruks geen waterdicht systeem. Iemand die een registratie heeft kan voor de periode van 6 maanden niet spelen bij een casino met Cruks. Hoewel tussentijds uitschrijven Cruks niet mogelijk is kan Cruks omzeilen echter wel. Het omzeilen krijgt in de praktijk vorm doordat het aanmelden bij een Casino zonder Cruks nog steeds mogelijk is. Daarnaast biedt de wet Koa geen vangnet voor mensen die kampen met een problematische gokverslaving.

Wat maakt online Casino’s zonder Cruks gewild?

Los van de registratieplicht en het daarbij horende tijdelijk verbod om te spelen zijn er meerdere redenen te bedenken om uit te wijken naar een Casino zonder Cruks.

Doorgaans zijn de bonussen veel interessanter en de speelmogelijkheden veel groter. Een specifiek voorbeeld kan gevonden worden in het aanbod van prop betting. Deze vorm wordt door velen als zeer spannend en dynamisch ervaren. Bij prop betting kan tijdens wedstrijden worden gegokt op uitkomsten van individuele spelers en/of gebeurtenissen. Denk hierbij aan een situatie waarbij wordt ingezet op welke speler de eerste gele kaart pakt in de tweede helft van een wedstrijd. In Nederland is deze vorm van gokken niet toegestaan.

Een andere reden waarom online casino’s zonder Cruks enorm groeien in populariteit komt voort uit de trend dat er in Nederland meer mensen zijn gaan gokken. Dit kan worden toegedicht aan de wet Koa. Een gevolg van deze wet is dat online casino’s reclame mogen maken. Doordat zij dit herhaaldelijk hebben gedaan zijn veel consumenten verleid om online te gaan gokken. Wanneer iemand zich in de wereld van de online casino’s begeeft is de overgang naar een buitenlands casino zonder vergunning snel gemaakt. Deze beweging staat averechts op het beoogde resultaat van de wet Koa.

Meer aandacht naar preventie

Dat het Cruks niet als vangnet fungeert mag gerust als zorgelijk worden bestempeld. De overheid heeft immers de wens om met de wet Koa en het Cruks de individuele spelers beter te beschermen. Dat er vervolgens een enorme aanwas aan nieuwe spelers is ontstaan die ook nog eens is gaan gokken zonder Cruks is niet de bedoeling geweest. Met de wet Koa lijkt de overheid meer aan symptoombestrijding te doen dan dat de oorzaak wordt aangepakt. Het Trimbos instituut doet hier veel onderzoek naar en adviseert de overheid welke slagen zij op de preventieve kant kan maken. Een mooi voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de waarschuwende teksten die het Trimbos instituut heeft voorgesteld.

De overheid zou ook meer kunnen doen in het informeren van de maatschappij met betrekking tot het voorkomen van gokproblematiek. Er zijn eenvoudige oplossingen die ervoor zorgen dat je niet teveel in aanraking komt met reclames van online casino’s wanneer je dat wenst. Door het installeren van een ad-blocker zal je minder beïnvloed worden om te gaan gokken.

Denk goed na waar je gokt

Online gokken bij een casino zonder Cruks hoeft zeker geen probleem te zijn. Weet jij van jezelf dat je makkelijk te verleiden bent om alsmaar door te blijven spelen met dien verstande dat er dan een mooie bonus in het verschiet ligt? Dan is het wellicht verstandiger om niet uit te wijken naar een buitenlands casino zonder vergunning.

afbeelding van Redactie DIGIFOTO Pro

RedactieDIGIFOTO Pro | Redactie

Bekijk alle artikelen vanRedactie