Visual storytelling in film, en hoe dat relevant is voor fotografie

Amy Schutte 269 0
Foto’s vertellen een verhaal. Net als film dat doet. Film heeft daar meerdere middelen voor tot zijn beschikking: bewegend beeld en geluid. Als fotograaf moeten we het zonder doen.

Maar dat wil niet zeggen dat de opbouw van het kader, de compositie, in film irrelevant is. Integendeel zelfs. Dezelfde ‘regels’ gelden als in fotografie, zoals je kunt zien in deze video van Philip Bloom voor Film Riot.

Compositie

De ‘regels’ die te maken hebben met compositie kennen we. De regel van derden zorgt voor een interessant en rustig geheel. Het onderwerp centraal positioneren, en daarbij gebruik maken van symmetrie, doet dat ook. Zichtlijnen vestigen de aandacht van de kijker waar het moet zijn: op het onderwerp.

Emotie

Het groter maken van je onderwerp, door in te zoomen of er dicht op te gaan, maakt je onderwerp groter en machtiger. Door je onderwerp kleiner weer te geven, door afstand te nemen, doet het tegenovergestelde. Het kan gevoelens van eenzaamheid of onbelangrijkheid versterken.

Kadrering

Bloom legt ons vervolgens de verschillende kadreringen uit die je kunt kiezen. Deze bepaal je door de brandpuntsafstand te veranderen, of natuurlijk door verder weg of dichterbij te gaan staan. Bloom laat ook zien hoe de brandpuntsafstand van een objectief de zichthoek veranderd, en laat zien wat voor effect dat heeft op de mate van belangrijkheid van het onderwerp in het beeld.Hij zorgt dat het onderwerp even groot in beeld blijft, maar laat zien hoe de rol van de omgeving kleiner wordt. Dit bepaalt voor een groot deel de impact, en heeft dus grote invloed op het verhaal dat je foto (of video) vertelt. Bovendien laat hij zien hoe de brandpuntsafstand van het objectief invloed heeft op het gezicht van een persoon.

Keuze van de fotograaf

Welke keuze je maakt als fotograaf, is van invloed op het beeld dat de kijker van het onderwerp krijgt. Dit kan de perceptie veranderen. Wees je daar bewust van als fotograaf, zodat je het verhaal kunt vertellen door het maken van technische keuzes.

afbeelding van Amy Schutte

Amy Schutte | Redacteur

Bekijk alle artikelen van Amy