Het AI-tijdperk

Redactie DIGIFOTO Pro 1038

Met de voortdurende ontwikkeling van AI-technologieën wordt het steeds lastiger om de echtheid van beelden te bepalen. Niet alleen kan AI teksten schrijven, maar het kan ook beelden en audio genereren. Dit roept vragen op over de authenticiteit van foto's en hoe we kunnen achterhalen of een foto echt is, gemanipuleerd is, of zelfs volledig gecreëerd met behulp van AI. Wat zijn gevaren van het gebruik van AI, zijn er ook voordelen én hoe onderzoek je het beste of een beeld authentiek is? 

 

Is AI gevaarlijk? 

In een artistiek beroep is het verfraaien van beeld niet uit den boze, zelf photoshoppen we er ook op los, dus dat een computer het nu zelf doet is niet per se iets slechts. Maar er kunnen wel problemen ontstaan wanneer door AI gegenereerde beelden ten onrechte worden beschouwd als waarheidsgetrouw. Zo kunnen nieuwsitems en historische gebeurtenissen op een foutieve manier in beeld gebracht worden. Je spreekt dan van misleiding en manipulatie, bijvoorbeeld wanneer er een beeld wordt gegenereerd van een (bekend) persoon in een situatie die nooit is voorgekomen. Wanneer dit via het internet wordt verspreid is fake news bijna niet meer tegen te houden. 

Het verspreiden van valse of gemanipuleerde AI-beelden kan aanzienlijke sociale en politieke gevolgen hebben. Het kan leiden tot desinformatie, polarisatie en het aanzetten tot haat of geweld. Denk ook aan het gevaar van AI-beelden als bewijsmateriaal, bijvoorbeeld bij juridische zaken. Als AI-beelden als authentiek worden beschouwd zonder adequaat verificatieproces, kan dit ernstige gevolgen hebben voor gerechtelijke procedures en rechtspraak.

Tot slot is er ook een gevaar voor fotografie in het algemeen. Wanneer mensen niet kunnen onderscheiden of een beeld door een mens of door AI is gemaakt, kan dit het vertrouwen in visuele bewijsvoering ondermijnen. Het kan leiden tot scepsis over de echtheid van alle beelden en het moeilijker maken om waarheidsgetrouwe informatie te onderscheiden van gemanipuleerde content. Wanneer je zelf geen AI gebruikt, kun je als fotograaf dus alsnog de gevolgen van wantrouwen in AI ervaren. 

Blijf trouw aan jezelf

Wil jij AI inzetten in jouw werk, maar vraag je je af of het verantwoord is? Het inschakelen van AI is een complexe overweging die afhankelijk is van de context en toepassing. Toch is het antwoord niet altijd nee. Vraag jezelf af:

Wat is het doel en de impact van mijn werk? 

Het is belangrijk om na te gaan wat het doel is van het gebruik van AI en welke impact het heeft op mensen, samenlevingen en het milieu. Als de toepassing van AI positieve resultaten oplevert, zoals verbeterde efficiëntie, betere dienstverlening of innovatieve oplossingen, kan het ethisch gerechtvaardigd zijn.

Blijft de privacy van individuen of groepen mensen gewaarborgd?

Het is belangrijk om de privacy van anderen te respecteren en te zorgen voor adequaat beheer van persoonlijke gegevens. AI-systemen moeten voldoen aan de geldende wetten en ethische normen met betrekking tot gegevensbescherming.

Is het gebruik van AI in mijn werk rechtvaardig?

Het is tevens essentieel om de menselijke autonomie en waardigheid te waarborgen bij het gebruik van AI. Het mag niet leiden tot het verminderen van individuele vrijheid, het nemen van beslissingen zonder menselijke betrokkenheid. Het mag geen bestaande ongelijkheden versterken of discriminerende praktijken bevorderen.

Kan ik open zijn over het gebruik van AI in mijn werk? 

Het gebruik van AI moet transparant zijn, waarbij mensen begrijpen hoe het werkt, welke gegevens worden gebruikt en welke beslissingen worden genomen. Verantwoording moet worden afgelegd voor eventuele fouten, vooroordelen of schadelijke gevolgen van AI-systemen.

Wat is het effect van AI op de lange termijn?

In het algemeen is het belangrijk om rekening te houden met de langetermijneffecten en risico's van AI.  Het is van cruciaal belang dat AI-technologieën op een verantwoorde en ethische manier worden ontwikkeld, geïmplementeerd en beheerd. Dit vereist een holistische benadering waarbij technologische innovatie wordt afgewogen tegen de ethische implicaties en waarbij de belangen en waarden van mensen centraal staan. 

Uiteraard ben jij als beeldmaker niet de enige die hiervoor verantwoordelijk is, maar het is het overdenken waard. Denk aan het wegnemen van werkgelegenheid, verstoren van sociale structuren en macht en in het algemeen de impact op economie en samenleving. 

Voordelen van AI

Met zoveel haken en ogen, vraag je je nu misschien af of er überhaupt iets positiefs te noemen aan de recente technologische ontwikkelingen. Gelukkig zijn er zeker manieren waarop AI kan worden ingezet die het leven van een fotograaf zelfs makkelijker maken. Denk maar eens aan:

Beeldverbetering: AI kan worden gebruikt om beelden te verbeteren, bijvoorbeeld door het verminderen van ruis, het optimaliseren van belichting of het verfijnen van kleurcorrectie.

Automatische beeldclassificatie: AI kan helpen bij het taggen van beelden op basis van inhoud, waardoor het gemakkelijker wordt om grote fotocollecties te doorzoeken en te organiseren.

Gezichtsherkenning: AI-algoritmen kunnen gezichten detecteren en herkennen, waardoor functies zoals automatische gezichtsfocus, gezichtsidentificatie en gezichtsverificatie mogelijk worden. Vrijwel alle cameramerken maken hier inmiddels dankbaar gebruik van, al noemt de één het deep learning, de ander machine learning en weer een ander kunstmatige intelligentie. 

Conclusie

Kortom, het gebruik van AI kan de efficiëntie verbeteren, creatieve mogelijkheden vergroten en nieuwe toepassingen mogelijk maken. Het kan leiden tot betere beeldkwaliteit, snellere gegevensverwerking en verbeterde gebruikerservaringen. Echter, het is belangrijk om ethische overwegingen en zorgvuldigheid te hanteren bij het gebruik van AI om ervoor te zorgen dat het op een verantwoorde en betrouwbare manier wordt toegepast.

De foto’s in dit artikel zijn gegenereerd door AI - zie jij het? 

Zo achterhaal je of een beeld gemanipuleerd of gecreëerd is met AI

Het is steeds uitdagender geworden om de echtheid van beelden te bepalen vanwege de voortdurende ontwikkeling van AI-technologieën. Maar wanneer je iets langer de tijd neemt om naar een beeld te kijken en een paar stappen onderneemt, kun je nog steeds vrij gemakkelijk achterhalen of een foto echt is of mogelijk gemanipuleerd. Enkele tips: 

Tip 1: controleer de bron en vergelijk

Probeer altijd de oorsprong van de foto te verifiëren. Ga na wie de fotograaf is en welk platform, nieuwsorganisatie of website de foto heeft gepubliceerd. Bekende en betrouwbare bronnen hebben meestal een goede reputatie en naleving van ethische richtlijnen. Probeer de foto te vergelijken met andere foto's of verslagen van dezelfde gebeurtenis of locatie. Als er aanzienlijke verschillen zijn in de details, compositie of weergave, kan dit wijzen op manipulatie.

Tip 2: analyseer de beeldelementen

Let op eventuele ongewone of inconsistent uitziende elementen in de foto, zoals vreemde schaduwen, verlichting of perspectief. Dit kunnen tekenen zijn van beeldbewerking. Je kunt dit met het blote oog doen, maar er zijn online ook diverse tools en software beschikbaar die kunnen helpen bij het detecteren van beeldmanipulatie. Deze tools kunnen wijzigingen in pixelniveaus, bewerkingssporen en andere artefacten identificeren die kunnen wijzen op manipulatie.

Tip 3: wees achterdochtig

Dit is misschien een ietwat rare tip, maar het is belangrijk om niet zomaar te vertrouwen op het beeld dat je ziet. De technologieën voor beeldmanipulatie worden steeds geavanceerder en het is een voortdurende uitdaging om de echtheid van beelden te waarborgen. Kritisch denken, het raadplegen van meerdere bronnen en het gebruik van geavanceerde tools kunnen echter helpen bij het vergroten van het inzicht in de betrouwbaarheid van een foto.Lees hier ook:

https://www.digifotopro.nl/beer-filmt-zichzelf-met-gopro

https://www.digifotopro.nl/spotlight-rianne-kugel

afbeelding van Redactie DIGIFOTO Pro

Redactie DIGIFOTO Pro | Redactie

Bekijk alle artikelen van Redactie