Alles over: drone-accu’s

Alles over: drone-accu’s

Dre de Man 2714 0
Drones maken gebruik van een bijzonder soort accu’s. Tenminste, de bescherming is anders dan bij camera-accu’s. Dat brengt wat haken en ogen met zich mee. In dit artikel lees je wat je daarover moet weten.

Drones maken gebruik van een speciale vorm van Li-ion-accu’s, zogenaamde Lipo’s. Deze accu’s  zijn gehuld zijn in een soort beschermende laag, die minder zwaar is dan een hardplastic behuizing. Dat maakt ze echter  kwetsbaar voor beschadigingen. Verder zijn deze accu’s erg gevoelig voor over- en onderspanning en hoge temperaturen.

Lipo’s hebben verschillende cellen, die ieder een nominale spanning (bij volle accu) van 4,2 volt hebben. Een 4s-acu heeft vier cellen en dus 16,8 V. 3 volt is de onderspanning, 4,2 V de bovenspanning. Binnen dat vrij kleine gebied werkt een Lipo goed, daarbuiten ontstaan allerlei gevaren.

Vliegen

Tijdens het vliegen is de accuspanning heel belangrijk, omdat beneden een bepaalde spanning de accu heel snel zijn kracht verliest. Bij beperkte onderspanning kan de drone zich niet meer goed stabiliseren, en zal een windvlaag voeren tot een crash. Bij een grotere onderspanning gebeurt dat ook zonder externe oorzaak. Weliswaar  gaan de meeste drone vanzelf landen bij onderspanning, maar wanneer de drone te hoog vliegt, is de accu leeg voordat de drone geland is. Iets soortgelijks geldt wanneer de drone te ver weg is. Iets minder gevaarlijk voor omstanders, maar wanneer de drone boven water vliegt en naar beneden komt vallen ben je hem wel kwijt. Oudere accu’s en accu’s die te diep ontladen zijn verliezen onverwacht snel hun spanning. Om die en andere redenen kan het aangeven van de accuspanning als vliegduur misleidend zijn.

Gevaarlijk

Lipo’s zijn bijzonder brandgevaarlijk en explosief. Ontladen beneden 3 V per cel beschadigt de accu. Laad je hem daarna weer op, dan kan hij ontploffen. Laad je hem op boven 4,2 V, dan eveneens. Een bijpassende lader voorkomt laden, onderspanning en overladen. Beschadigde Lipo’s mogen niet meer gebruikt worden, ook vanwege het explosiegevaar. Ze moeten bewaard en opgeladen worden in een onbrandbare zak. Aan de omgang met accu’s van drones zitten dus de nodige aandachtspunten, die zeer belangrijk zijn om goed te kennen en in acht te nemen.

afbeelding van Dre de Man

Dre de Man | Redacteur

Bekijk alle artikelen van Dre