Museum Panorama Mesdag presenteert nieuwe publicatie over Suze Robertson

Redactie DIGIFO... 1092 0
Museum Panorama Mesdag presenteert de eerste uitgebreide studie over het oeuvre van de Haagse kunstenaar Suze Robertson en haar plaats in de Nederlandse kunstgeschiedenis. De rijk geïllustreerde publicatie verschijnt honderd jaar na haar overlijden.

In zeven hoofdstukken wordt op basis van nieuw en vernieuwend onderzoek naar haar werk, atelierpraktijk en leven een zo compleet mogelijk beeld geschetst van deze bijzondere en ten onrechte vergeten kunstenaar.

Radicale vernieuwer

Suze Robertson (1855–1922) werd en wordt gerekend tot de grote kunstenaars van haar tijd; een radicale vernieuwer. Als een van de eerste vrouwelijke beroepskunstenaars in Nederland tornde ze zowel in haar kunstopvatting als door haar manier van leven aan de ideeën van wat destijds als typisch vrouwelijk werd geacht. Vastbesloten te slagen, bouwde ze in bijna veertig jaar tijd zelfbewust en onverstoorbaar aan een oeuvre waarvan alle onderdelen feilloos als van haar hand herkenbaar zijn.

Op weg naar het expressionisme

Met haar expressieve manier van schilderen en tekenen bracht ze de kunst begin 20ste eeuw tot nieuwe hoogte. Uit haar virtuoze materiaalopbreng spreekt een grote gedrevenheid. Lijn en kleur staan in haar werk niet langer alleen in dienst van een zo realistisch mogelijke verbeelding van de zichtbare wereld, maar worden ook dragers van emotie. Met deze persoonlijke zoektocht kondigde Robertson het einde aan van het impressionisme van de Haagse School en stond ze aan de wieg van de moderne kunst in Nederland; op weg naar het expressionisme.

Eerste uitgebreide studie

Ondanks haar betekenis voor de ontwikkeling van de moderne kunst in Nederland, bleven veel vragen omtrent werk en leven van Robertson onbeantwoord. De afgelopen jaren deden kunsthistorici en gastconservatoren Kees van der Geer en Suzanne Veldink en schilderijenrestaurator Annemiek van Stokkom uitgebreid onderzoek naar het werk en leven van Suze Robertson. Haar oeuvre werd voor het eerst geïnventariseerd en van een coherente visie voorzien, en haar werkwijze werd onder de loep genomen. Bijzonder is dat de erven van de kunstenaar hen als eersten onbeperkt toegang verleenden tot het archief met Robertsons egodocumenten. De resultaten van dit onderzoek en de inzichten die dit opleverden, zijn opgetekend in deze uitgebreide monografie.

Tentoonstelling in Museum Panorama Mesdag

De monografische studie loopt vooruit op de grootse overzichtstentoonstelling Suze Robertson. Toegewijd. Eigenzinnig. Modern die op 24 september opent in Museum Panorama Mesdag. Voor het eerst in veertig jaar zullen meer dan tachtig schilderijen en tekeningen van Robertson bijeen te zien zijn: bruiklenen afkomstig uit verschillende museale en particuliere collecties, waaronder veel niet eerder vertoond werk.

Suze Robertson. Toegewijd. Eigenzinnig. Modern.

Museumdirecteur Minke Schat: 'Dat juist Museum Panorama Mesdag het initiatief heeft genomen voor dit ambitieuze project – publicatie, technisch onderzoek en tentoonstelling – is niet verwonderlijk. Hendrik Willem Mesdag en Sientje Mesdag-van Houten, de oprichters van het museum, hadden een speciale band met Suze Robertson. Ze waren bevriend met haar en verzamelden haar werk. Het boek is rijk geïllustreerd met tekeningen en schilderijen. Veel van de werken zijn niet eerder in de openbaarheid getoond. Deze hommage aan Suze Robertson geeft haar eindelijk haar welverdiende plaats binnen de Nederlandse kunstgeschiedenis. Na het lezen van dit boek, wil je beslist ook de tentoonstelling zien.'

Over Museum Panorama Mesdag

Museum Panorama Mesdag is een icoon in Den Haag, met het Panorama van Scheveningen als hoogtepunt. Het museum toont een vaste collectie met persoonlijke werken van het echtpaar Hendrik Willem Mesdag en Sientje Mesdag-van Houten, evenals tentoonstellingen die heden en verleden verbinden. Museum Panorama Mesdag is oneindig boeiend voor iedereen. 

afbeelding van Redactie DIGIFOTO Pro

RedactieDIGIFOTO Pro | Redactie

Bekijk alle artikelen vanRedactie