Westerstraat-Emmen

Westerstraat-Emmen

afbeelding van dominent

Project Noorderplein/Westerstraat

Dat er een hoop staat te gebeuren aan het Noorderplein en in de Westerstraat staat vast. Het project moet er voor zorgen dat het Noorderplein een stads karakter krijgt en dat de Westerstraat verblijfsgebied wordt. Maar wat houdt dit precies in? We geven u een korte toelichting op de plannen.

De plannen in het kort…
… betekenen het volgende. Aan het Noorderplein komt een vestiging van de Mediamarkt. Onder de Mediamarkt komt een parkeergarage. Deze parkeergarage wordt gebouwd op de plek waar nu het parkeerdek en de Westertoren staan. Ontwikkelaar Peter van Dijk realiseert de Mediamarkt en commerciële ruimte in de Westerstraat. Deze ontwikkelingen maken dat ook het openbaar gebied op het Noorderplein en in de Westerstraat er anders uit gaat zien.

Voordat er gebouwd gaat worden…
… moeten het huidige parkeerdek, de Westertoren en de Nijenbrinksflat worden gesloopt om de plannen mogelijk te maken. De start van de sloop staat gepland rond september / oktober van dit jaar. Omdat de Nijenbrinksflat gesloopt wordt, krijgt ook croissanterie Chez Nous een nieuwe locatie. Chez Nous komt met een deel in, een deel voor en een deel naast de bibliotheek, op de plek van de huidige doorgang van het Noorderplein naar de Weerdingerstraat. Deze doorgang blijft echter wel bestaan.

Voordat er gesloopt gaat worden…
… zullen er met name aanpassingen plaats moeten vinden onder de grond om de sloop en vervolgens de bouw mogelijk te maken. Het gaat dan om het verleggen van de riolering en kabels en leidingen. Hiervoor wordt de straat op diverse plekken opengebroken. Bovengronds wordt de bestrating dus (tijdelijk) aangepast, maar ook worden er een aantal bomen verwijderd en / of verplant.

Op korte termijn…
… wordt gestart met de werkzaamheden om het nieuwe pand van Chez Nous te realiseren. Op de nieuwe locatie worden de riolering en de kabels en leidingen verlegd. De bestrating wordt hier verwijderd en daarna tijdelijk hersteld. Ook wordt een deel van de huidige bomen in en rondom het Noorderplein en de Westerstraat verwijderd. Verder worden een aantal linden die nu op het Noorderplein staan verplant. Op korte termijn worden deze dus verwijderd, waarna ze als het gebied opnieuw is ingericht terug geplant worden.

Op langere termijn…
… worden het parkeerdek, de Westertoren en de Nijenbrinksflat gesloopt. De start van de bouw van de parkeergarage staat vervolgens eind 2011 gepland, mits de planologische procedure zonder vertraging doorlopen is. Tegen het einde van de bouwactiviteiten wordt gestart met het herinrichten van het openbaar gebied. De verwachting is dat dit in de loop van 2013 afgerond wordt.

Bestemmingsplan
Om dit allemaal te realiseren moet een nieuw bestemmingsplan gemaakt worden. Voor het maken van een nieuw bestemmingsplan is inmiddels een zogeheten planologische procedure opgestart. De beide ontwerpbestemmingsplannen hebben ter inzage gelegen. De bestemmingsplannen worden in juni 2011 aan de raad aangeboden, waarna ze weer 6 weken ter inzage worden gelegd. Wanneer er geen 'beroepen' worden ingediend, worden de plannen definitief en kan er een vergunning voor de bouw van de parkeergarage en de Mediamarkt aangevraagd worden.

afbeelding van dominent

Jaap Heldring

Bekijk profiel

Foto informatie

Categorie(ën):
Datum geupload: dinsdag, augustus 2, 2011 - 10:34
FileDateTime: 0
FileSize: 340705
FileType: 2
MimeType: image/jpeg