Creativiteit één van de minst wenselijke eigenschappen in een partner