Zilveren Camera gaat nominaties nader onderzoeken

Redactie 452 0
Het bestuur van de Stichting de Zilveren Camera heeft een verklaring uitgegeven naar aanleiding van “vragen die er afgelopen dagen zijn gesteld over de achtergrond van nominaties voor de Zilveren Camera 2007”.

Het blijft onduidelijk wat er met de nominatie van defensiefotograaf Sjoerd Hilckmann gaat gebeuren. Het bestuur van de Zilveren Camera laat weten nog met het onderzoek bezig te zijn.

Hans Kouwenhoven (voorzitter) schrijft namens de stichting een ‘plan van aanpak’ om het wedstrijdreglement aan een ‘inhoudelijke herijking’ te onderwerpen. In het kort bevat dit plan de volgende punten:

  • A) Er zal komende week bij de genomineerde fotografen worden geïnformeerd over de totstandkoming van de foto’s en bij wie het copyright en publicatierecht berusten.

 

  • B) De stichting zal in het voorjaar een discussie organiseren over de ervaringen van het bestuur, inzenders en andere betrokkenen met betrekking tot de gestelde vragen.

 

  • C) De uitkomst van punt A en B zou wellicht moeten resulteren in wijziging van het wedstrijdreglement.

Ook doet de stichting zijn beklag over de krimpende markt voor journalistieke fotografie. Instellingen, bedrijven en organisaties verspreiden steeds vaker zelf fotomateriaal via internet. Hierdoor worden vanuit de media steeds minder opdrachten gegeven aan fotojournalisten, deze verbreden hierdoor noodgedwongen hun werkterrein. De consequentie is dat ze niet langer slechts de onafhankelijke journalistiek vertegenwoordigen, maar tegelijkertijd ook de belangen van opdrachtgever. Je zou kunnen spreken van een vicieuze cirkel. 

Dit zal ongetwijfeld onderwerp van discussie zijn komend voorjaar. Ook zal het bestuur informatie inwinnen bij World Press Photo en soortgelijke buitenlandse organisaties. Grappig detail: de World Press Photo-wedstrijd vond zijn oorsprong in Nederland, als internationale uitbreiding van… jawel, de Zilveren Camera. 

De stichting denkt voor de wedstrijd van 2008 met de resultaten van het proces aan de slag te kunnen gaan. 

Ondertussen kopt de Volkskrant vandaag in een artikel door Maud Effting met:


Voorgedragen foto is ‘propaganda’


 

De roep om een duidelijk standpunt van het bestuur over de inzending van Sjoerd Hilckmann blijft vooralsnog in de lucht hangen.

De volledige verklaring is te downloaden in PDF formaat op de website van de Zilveren Camera

afbeelding van Redactie

Redactie DIGIFOTO Pro | Redactie

Bekijk alle artikelen van Redactie