Wolkenstudies - De wetenschappelijke blik op de hemel

Julian 1731 1
Het Nederlands Fotomuseum presenteert van 23 maart tot en met 26 mei 2013 de tentoonstelling 'Wolkenstudies - De wetenschappelijke blik op de hemel'. Deze tentoonstelling laat zien dat door de fotografie de kennis en documentatie van meteorologische fenomenen zich razendsnel heeft ontwikkeld.

Persbericht:

Van de eerste pogingen daartoe in 1880 tot de eerste satellietbeelden in 1960. Samensteller Helmut Völter heeft van Japan tot de Verenigde Staten en Europa uniek beeldmateriaal bij elkaar weten te vinden. In Wolkenstudies toont hij in zes verschillende fases de ontwikkeling van de fotografie van het luchtruim, een reis door de geschiedenis van de meteorologische documentatie.

De foto’s waren veelal bestemd voor wetenschappelijke doeleinden, maar kunnen nu ook gewaardeerd worden om hun esthetische kwaliteiten. Met Wolkenstudies besteedt het Nederlands Fotomuseum aandacht aan de actuele herinterpretatie en herwaardering van de geschiedenis van de analoge (documentaire) fotografie, die onder meer heeft geleid tot de grote populariteit van ‘found footage’ en ‘useful photography’.

Wolken 1
Foto © Albert Riggenbach, Cumulus, ca.1895

Reis door de tijd

Eind 19e eeuw heeft de fotografie een enorme impuls gegeven aan de meteorologie. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de tekenkunst, maakte de fotografie het mogelijk om wolkenpartijen nauwkeurig vast te leggen, de afbeeldingen met elkaar te vergelijken en daar wetenschappelijke conclusies aan te verbinden.

Deze internationale groepstentoonstelling toont in zes verschillende fases de belangrijkste ontwikkelingen in de wetenschappelijke fotografie van wolkenluchten. Er zijn een aantal van de allereerste beelden van Albert Riggenbach te zien, een astronoom, meteoroloog en geofysicus uit Bazel. Zijn foto’s waren de eerste internationale standaard op het gebied van het observeren en benoemen van wolken. Al snel volgde andere onderzoekers met scherpe observaties en conclusies middels de fotografie.

Andere combineerden diverse technieken om tot nieuwe inzichten te komen, zoals de Japanse meteoroloog Masanao Abe die zich met name richtte op wolkenbewegingen. Hij registreerde de wolken op een specifiek moment, waarna hij met film hun bewegingen en vormen kon documenteren. Via stereofotogrammetrie bepaalde hij het formaat van de wolken en de richting van hun beweging. Tot slot wist hij met tekeningen en topografische kaarten nauwkeurig hun locatie te bepalen.

Wolken 2
Foto © Masanao Abe, Cloud Film No. 116 b, 1932

Verschillende fases in beeld

De zes fases tonen ieder een andere ontwikkeling in de loop van de geschiedenis. In het begin werd vooral vanaf de grond gefotografeerd. In de 20ste eeuw verandert er veel qua mogelijkheden voor onderzoek. In de tentoonstelling is te zien hoe de komst van vliegtuigen het perspectief van de fotografie verbreed. Maar ook de eerste buitenaardse satellietbeelden maken deel uit van Wolkenstudies. De tentoonstelling is veelzijdig en geeft een uniek inzicht in de diverse praktische toepassingen van fotografie op meteorologisch gebied. Beeldend kunstenaar en grafisch vormgever Helmut Völter heeft de tentoonstelling en het bijbehorende fotoboek samengesteld. Hij is momenteel als onderzoeker verbonden aan de Jan van Eyck Academie.

www.nederlandsfotomuseum.nl

afbeelding van Arthur Flederus

Ben ik abuis en valt dit onder de "nieuwe regels" voor gebruik van de Nederlandse Taal ?

Of is er wel degelijk sprake van slecht taalgebruik, in het persbericht, de vijfde alinea;

...Anderen combineerden ..., ipv "andere combineerden", En ..."hun bewegingen"... ? mag je "hun" schrijven als je "spreekt" over wolken ?