Why Not – Otto Snoek

Julian 1864 0
Al meer dan tien jaar fotografeert Otto Snoek in zijn geboortestad Rotterdam. Gewapend met zijn camera begeeft hij zich bij voorkeur te midden van winkelend, uitgaand, feestvierend of voetbalminnend publiek.

Met zijn confronterende kleurenfoto’s legt Snoek (1966) de hedendaagse massacultuur in de grote stad vast in zijn eigen fotografische stijl. Snoek werkt snel, zoekt momenten die buiten het eigenlijke feest- of ander gebeuren liggen, plaatst personen die elkaar niet kennen bij elkaar in één kader en weet zijn beelden tot de randen te vullen met details.

Verwondering en verbazing

Locale aspecten die typisch zijn voor Rotterdam – van Feijenoord tot Bram Ladage en van de Coolsingel tot de Koopgoot – komen in zijn werk uitgebreid in beeld. Zoals in alle grote Europese steden worden daarbij ook de effecten van globalisering zichtbaar (Snoek werkt momenteel aan een groter project over Europa). Snoek is kritisch over de groeiende massacultuur en het consumentisme, maar hij fotografeert vooral vanuit zijn eigen verwondering en verbazing over wat hij in de openbare ruimte aantreft. Hij heeft daarbij een scherp oog voor gedrag, kleding, (het ontbreken van) contact tussen mensen, decor en decorum. Zijn kritische blik leidt soms tot scepsis, maar zijn werk is toch niet van humor gespeend.

Visueel spektakel

Snoeks beelden zijn daardoor stuk voor stuk visuele spektakels, waar je lang naar kan blijven kijken. Als ‘straatfotograaf’ zet hij een belangrijke traditie voort waartoe onder anderen ook Ed van der Elsken, Joel Meyerowitz en Martin Parr behoren. De titel van de tentoonstelling geeft aan dat Otto Snoek de vraag, hoe te oordelen over wat zijn foto’s tonen, uiteindelijk bij de kijker zelf legt.

Why Not omvat meer dan 100 kleuren- en zwart-witfoto’s in uiteenlopende formaten. Het is de eerste grote tentoonstelling van de fotograaf. Ook verschijnt er een uitgebreid full color fotoboek bij uitgeverij Episode.


Foto: Otto Snoek

Foto: Otto Snoek