Updates voor Nikon Capture NX-D en View NX 2

Jooshua Franssen 2654 0
Nikon heeft een updates uitgebracht voor Capture NX-D en View NX. Met de update krijgt Capture NX-D versienummer 1.0.3, View NX is toe aan versienummer 2.10.2. De updates verhelpen een aantal bugs op zowel Windows- als Mac-systemen.

Capture NX-D, de gratis raw-converter van Nikon, krijgt een update om een bug op te lossen die optreedt wanneer gebruikers foto's bewerkte, terwijl ze gebruik maken van het bewerkingspalet en daarna het programma herstartte. Andere problemen met betrekking tot schuiven in het programma zijn ook opgelost. Ook zijn er enkele bugs opgelost die zowel Windows- als Mac-systemen troffen.

View NX 2, waarmee je raw-bestanden van Nikon-camera's kunt bekijken, heeft een kleinere update gekregen: er is ondersteuning voor de nieuwe Coolpix S6900 toegevoegd. Tevens worden bestanden die bij elkaar behoren gezamenlijk verplaatst of verwijderd, als dit in het programma plaats vindt.

Je kunt versie 1.0.3 van Capture NX-D hier downloaden. Versie 2.10.2 van View NX is hier te vinden.

Changelog Capture NX-D 1.0.3

Wijzigingen die van toepassing zijn op zowel de Windows- als de Macintosh-versie

 • Als beelden op een van de volgende manieren werden aangepast met functies in het palet Bewerken en Capture NX-D daarna opnieuw werd gestart, werd het resultaat van de aanpassingen niet weergegeven. Dit probleem is verholpen
  - Als de witbalans werd fijngeregeld na selectie van Grijspunt gebruiken of het gebruik van het hulpmiddel Grijspuntmeting
  - Als de instelling Snel aanpassen onder Picture Control werd gewijzigd
  - Als de lichtheidscurve werd aangepast door de schuif voor zwartpuntinvoer te verplaatsen naar een andere instelling dan 0 terwijl Algemene lichtheid is geselecteerd voor LCH
 • - Als de verzadigingscurve werd aangepast door de uitvoerschuif te verplaatsen naar een andere instelling dan 0 terwijl Verzadiging is geselecteerd voor LCH
 • - Als de tooncurve werd aangepast door de schuif voor zwartpuntinvoer bij Niveaus & curves te verplaatsen naar een andere instelling dan 0
 • Als een instellingenbestand waarmee de instelling Snel aanpassen onder Picture Control is gewijzigd, werd opgeslagen, was de opgeslagen waarde voor Snel aanpassen 0. Dit probleem is verholpen.
 • Als RAW-beelden die zijn vastgelegd met camera's die de optie Betere kwaliteit 2013 voor Ruisonderdrukking in het palet Bewerken ondersteunen, werden aangepast en de instelling Intensiteit onder Lichtheid eenmaal werd veranderd in 0, werden eropvolgende wijzigingen in de instelling Intensiteit niet weerspiegeld. Dit probleem is verholpen.
 • Als de uitvoerschuif werd verplaatst naar een andere instelling dan 0 terwijl Verzadiging is geselecteerd voor LCH in het palet Bewerken, konden geen ankerpunten worden toegevoegd op de beoogde posities op de verzadigingscurve. Dit probleem is verholpen.
 • Als meerdere beelden werden vastgelegd waarbij een aangepaste gebruikerscurve werd toegepast die was gewijzigd met een camera die geen Picture Controls ondersteunt, werden de wijzigingen die tijdens de opname in de aangepaste gebruikerscurve werden aangebracht, niet weerspiegeld in beelden die werden vastgelegd nadat de aangepaste gebruikerscurve werd gewijzigd. Dit probleem is verholpen.

Aanvullende wijzigingen in de Windows-versie

Als Capture NX-D werd gestart op een systeem met één scherm nadat meerdere schermen waren gebruikt, werd een fout weergegeven en kon de toepassing niet worden gestart. Dit probleem is verholpen.
Een probleem dat er soms toe leidde dat Capture NX-D vastliep als toetsenbordbewerkingen werden uitgevoerd terwijl werd gewerkt met het palet Bewerken, is verholpen.

Aanvullende wijzigingen in de Macintosh-versie

Als de sneltoets (SHIFT+0) werd gebruikt om scores te verwijderen, werden labels in plaats van scores verwijderd. Dit probleem is verholpen.

Changelog View NX 2.10.2

 • Ondersteuning voor de COOLPIX S6900 is toegevoegd.
 • Als beeldbestanden worden verplaatst, gekopieerd of verwijderd in ViewNX 2, worden de gekoppelde bestanden van de beeldbestanden nu ook samen met die beeldbestanden verplaatst, gekopieerd of verwijderd. Als beeldbestanden echter worden verplaatst of gekopieerd naar een locatie buiten ViewNX 2, zoals het bureaublad, worden de gekoppelde bestanden van die beeldbestanden niet verplaatst of gekopieerd.
afbeelding van Jooshua Franssen

Jooshua Franssen | Redacteur

Bekijk alle artikelen van Jooshua