Subsidie voor documentaire over ‘crisis in Amsterdam’

Julian 940 0
Het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Stadsarchief roepen fotografen op project­voorstellen in te sturen. Drie fotografen zullen met 10.000 euro gesubsidieerd worden. Minimaal een project moet over crisis in Amsterdam gaan.

Sinds 1972 laten het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Stadsarchief consequent en op artistiek niveau de stad, de bewoners en allerlei stedelijke fenomenen vastleggen: fotografie als maatschappelijk betekenisvol medium om het tijdsbeeld op te tekenen en voor latere generaties te bewaren. Jaarlijks worden drie projecten met ieder ongeveer 10.000 euro gesubsidieerd, waarvoor ongeveer 20 foto’s moeten worden afgedrukt.

Thema: Economische crisis

Fotografen worden uitgenodigd om vóór 2 augustus 2010 plannen in te sturen voor een fotografisch project over Amsterdam. Dit jaar sluiten AFK en SAA aan bij een gezamenlijk project van verschillende overheden gecoördineerd door het Fonds BKVB waarmee beoogd wordt het tijdsbeeld van de economische crisis te documenteren. Gepland wordt om met de diverse documentaire foto-opdrachten in 2011 een gezamenlijke grote publieksmanifestatie te organiseren. Minimaal een van de drie te subsidiëren projecten zal het thema ‘crisis in Amsterdam’ tot onderwerp hebben.

Projectopzet

De projectopzet omvat een korte inhoudelijke beschrijving, een motivatie en een cv en kenmerkt zich door professionaliteit, een onderzoekende houding en originaliteit. Pas na een eerste selectie worden fotografen op basis van het schriftelijke plan uitgenodigd een portfolio in te leveren. Uiterlijk 15 september 2010 zullen de geselecteerde fotografen bekend worden gemaakt.

Informatie over het insturen van een projectvoorstel vind je hier.