Seminar massadigitalisering fotocollecties

Redactie 1086 0
Op 10 december organiseren het Nationaal Archief, Pictoright en Kennisland een seminar over het actuele onderwerp: ‘auteursrechtelijke (on)mogelijkheden bij massadigitalisering en online beschikbaarstelling van historische fotocollecties’. Een hele mond vol.

Aanleiding voor het seminar ‘auteursrechtelijke (on)mogelijkheden bij massadigitalisering en online beschikbaarstelling van historische fotocollecties’ is de overeenkomst die Pictoright met het Nationaal Archief gaat sluiten. Nadat Pictoright een deal met DBNL sloot over het digitale gebruik van afbeeldingen, maakt het nu namelijk ook een afspraak met het Nationaal Archief. Deze houdt in dat het Nationaal Archief delen van de collectie waarvan het de rechten niet heeft of waarvan de auteursrechthebbenden onbekend zijn, online kan afbeelden zonder de belangen van de betrokken rechthebbenden te schaden. Bijna honderdduizend historische foto’s worden op deze manier voor iedereen gratis online raadpleegbaar op de beeldbank van het Nationaal Archief.

Seminar

Tijdens het seminar op 10 december wordt de totstandkoming, inhoud en scope van de overeenkomst tussen Pictoright en het Nationaal Archief benaderd vanuit drie verschillende perspectieven: de erfgoedsector, de rechthebbenden en vanuit juridisch perspectief. Voorop staat echter de gemene deler: het belang van een zo goed mogelijke preservering en conservering van de Nederlandse fotografische nalatenschap en het erfgoed de etalage geven die het verdient.

Beelden voor de toekomst

‘Beelden voor de Toekomst’ is het project van waaruit het seminar wordt georganiseerd.  Binnen dit grootschalig digitaliseringsproject voor audiovisueel erfgoed, streven verschillende organisaties, waaronder het Nationaal Archief en Stichting Nederland Kennisland, naar een zo breed mogelijke publieke beschikbaarheid van de gedigitaliseerde fotocollecties. Kennisland maakte een filmpje om het doel van het project te verduidelijken:

Programma

  • 13.30 uur:   Ontvangst & inloop
  • 14.00 uur: Inleiding door moderator Peter van den Doel / directeur Spaarnestad Photo en adviseur Beelden voor de Toekomst
  • 14.05 uur: Martin Berendse / algemeen rijksarchivaris en directeur van het Nationaal Archief & Jon Peter van den Oever / programmamanager Beelden voor de Toekomst - Inleiding op het project en de thematiek van de middag
  • 14.15 uur: Wouter Daemen / teammanager auteursrechten Beelden voor de Toekomst - Zoeken naar auteursrechtelijke oplossingen bij massadigitaliseringsprojecten fotografie: de praktijk van Beelden voor de Toekomst
  • 14.35 uur: Vincent van den Eijnde / directeur Pictoright - Het standpunt, de belangen en de rol van Pictoright bij het bieden van collectieve oplossingen
  • 14.55 uur: Pauze
  • 15.15 uur: Mirjam Elfering / advocaat op het gebied van intellectuele eigendom (KienhuisHoving) / gespecialiseerd in auteursrecht/ICT-recht en co-auteur van ‘Digitale ontsluiting van historische archieven en verweesde werken’ - Inbedding van de overeenkomst in nationaal en internationaal juridisch perspectief
  • 15:35 uur: 1 minuut-presentaties / FAQ’s uit de praktijk
  • 16.20 uur: Officiële ondertekening contract en afsluiting
  • 16.30 uur: Borrel

afbeelding van Redactie

Redactie DIGIFOTO Pro | Redactie

Bekijk alle artikelen van Redactie