Photography - in reverse

Julian 435 0
Fotografie heeft de afgelopen jaren fundamentele veranderingen doorgemaakt. Foam presenteert werk van een nieuwe generatie fotografen die op een verfrissend vrije, onconventionele en soms licht anarchistische manier werkt met fotografie.

Vijf jonge Nederlandse kunstenaars: Constant Dullaart, Katja Mater, Jaap Scheeren, Corriette Schoenaerts en Anne de Vries gebruiken fotografie als medium en niet zo zeer als vooropgesteld eindproduct. In de tentoonstelling Photography – in reverse presenteren zij veelal nieuwe werken waarin diverse disciplines met elkaar verweven worden: fotografie en internet, projecties, film en ruimtelijk werk.

Fundamentele veranderingen

Een belangrijke aanleiding voor deze groeps­tentoonstelling zijn de fundamentele veranderingen die het medium fotografie de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Digitalisering en de daarmee gepaard gaande mogelijkheden hebben gevolgen voor de beroepspraktijk van de fotograaf. Zo zijn door deze ontwikkelingen niet alleen vragen ontstaan ten aanzien van authenticiteit, originaliteit en auteurschap, maar krijgt ook het fotografisch beeld een andere status. De vijf fotografen maken deel uit van een generatie fotografen en kunstenaars die gebruik maken van en commentaar leveren op de bovengenoemde ontwikkelingen.

Grenzen van de fotografische beeldtaal

In deze tentoonstelling zijn er verschillende inhoudelijke raakvlakken te vinden: beelden worden veelal geconstrueerd om een geheel eigen wereld te scheppen die vaak licht surrealistisch of absurdistisch van toon is; de fotografen spelen met fictie en non-fictie en zoeken naar de grenzen van de fotografische beeldtaal. Verder is de invloed van de massa- en nieuwe media duidelijk aanwezig. Driedimensionale constructies in de ruimte, projecties, bewegend beeld en installaties zullen naast de meer conventionele manier van presenteren een belangrijke rol spelen.

Lees meer op foam.nl

Fake Flowers in Full Colour, 2009 (c) Jaap Scheeren