Paul Graham - a shimmer of possibility

Julian 1552 0
A shimmer of possibility bestaat uit twaalf series van wisselende omvang: van slechts enkele beelden tot meer dan tien. Elke serie biedt een terloopse blik op het leven van gewone, individuele Amerikanen.

Van een vrouw die iets eet tot een man die bij een bushalte staat te wachten. De series vestigen de aandacht op heel alledaagse dingen, die door Graham met liefde en nieuwsgierigheid in beeld zijn gebracht.

A shimmer of possibility is het meest recente project van de Britse fotograaf Paul Graham. Dit werk is ontstaan tijdens de vele reizen die Graham sinds 2002 door de Verenigde Staten heeft gemaakt.

Presentatie

Elke serie is als een korte, terloopse ontmoeting waarbij even wordt stil gestaan bij datgene wat de aandacht trekt. Daarna gaat het leven weer verder, vol nieuwe mogelijkheden. De wijze waarop Graham de diverse series in de tentoonstelling presenteert, is van groot belang. Een serie wordt niet lineair getoond, maar waaiert als een wolk uit over de muur. De uiterst overwogen en inventieve structuur maakt dat er geen opgelegde kijkrichting is en geen overheersende hiërarchie tussen de individuele beelden. De blik van de kijker dwaalt over de foto’s en biedt hem de kans om op associatieve manier eigen verbanden te leggen.

Tegenpool

A shimmer of possibility kan gezien worden als de ultieme tegenpool van wat Henri Cartier-Bresson ‘het beslissende moment’ noemde. Deze Franse grootmeester streefde er naar om juist die momenten vast te leggen waarop inhoudelijke en formele aspecten in optima forma in één enkel beeld samenkomen. Paul Graham breekt juist een lans voor hoe wij normaal gesproken om ons heen kijken. Wij trekken door de wereld en kijken van links naar rechts, zien iets wat de aandacht trekt, naderen het, kijken ondertussen weer even opzij, passeren het en vervolgen onze weg. Waarneming is een nooit eindigende reeks van ‘niet-beslissende momenten’, vol potentie voor wie het wil zien. 

Bij de tentoonstelling verschijnt het boek ‘a shimmer of possibility’ (Steidl) als paperback uitgave waarin alle twaalf series zijn opgenomen. Op 12 mei 2010 zal Paul Graham in Foam een ‘artist talk’ houden waarin hij ingaat op zijn werk van de afgelopen dertig jaar.

Pittsburgh, 2004, (Lawnmower Man), from the series 'a shimmer of possibility' © Paul Graham


New Orleans, 2005, (Cajun Corner), from 'a shimmer of possibility' © Paul Graham