NVF wil fotografieverboden bij evenementen aanpakken

Julian 458 0
In de jaarvergadering van afgelopen zaterdag heeft NVF Fotojournalisten haar speerpunten bekendgemaakt. De aanpak van de belemmeringen voor fotografen in het werkveld staat hoog op het programma.

Fotojournalisten worden regelmatig gehinderd bij belangrijke evenementen, door bijvoorbeeld veiligheidsdiensten en particuliere bewakers. Dat blijkt uit het onderzoek Fotojournalistiek in Perspectief van juli 2009. Vooral bij concerten en sportwedstrijden hebben fotojournalisten het moeilijk om hun werk uit te oefenen.

De NVF (de sectie Fotojournalisten binnen de Nederlandse Vereniging van Journalisten) heeft in haar jaarvergadering besloten dit probleem aan te gaan pakken. De sectie zegt contact te zoeken met de betrokken organisaties om te overleggen over het probleem.

Tevens is de nieuwe voorzitter van de NVF bekend. Rimmer Mulder, oud-hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant zal deze taak op zich nemen. ‘Het is goed dat er inmiddels contacten zijn gelegd met diverse organisaties, het is nog te vroeg om te zeggen of daar iets concreets uitkomt’, aldus Rimmer Mulder over het probleem.