Nieuwe algemene voorwaarden Sanoma niet zonder protest

Redactie 805 0
Sanoma wil meer vrijheid in het gebruik van aangeleverd materiaal van freelancers. Ze willen hier niet extra voor betalen. De NVJ/NVF, de FotografenFederatie en Platform Makers vinden dit onaanvaardbaar en gingen gisteren in gesprek met Sanoma.

Vanaf 1 december 2010 hanteert Sanoma nieuwe algemene voorwaarden. Hiermee geeft het bedrijf zichzelf een grotere gebruikersvrijheid van opdrachtmateriaal zonder dat het daar extra voor hoeft te betalen. Sanoma zegt mee te moeten gaan in het huidige medialandschap dat zich kenmerkt door beweging en dynamiek. “Voortdurend ontstaan er nieuwe vormen en mogelijkheden waarop ook Sanoma Uitgevers moet inspringen om zo de (crossmediale) ambities te verwezenlijken en als organisatie gezond te blijven.”

Nieuwe spelregels

De algemene voorwaarden worden op vier punten aangepast:

  • In opdracht gemaakt materiaal kan door alle Sanoma-onderdelen (nationaal en internationaal) in alle publicatiekanalen en onder alle titels gebruikt worden. Dit gebeurt primair binnen hetzelfde merk;
  • In opdracht gemaakt materiaal kan door dezelfde titel die door een andere uitgever in een ander land onder licentie wordt gevoerd gebruikt worden;
  • De hoofdredacteur van de titel die de opdracht aan de freelancer heeft gegeven ziet erop toe dat met het genoemde gebruik rekening wordt gehouden met de belangen van de freelancer en eventueel andere betrokkenen en kan zonodig het voorgenomen gebruik verhinderen;
  • Gebruik door derden wordt mogelijk, maar alleen na aanvullende toestemming van de freelancer. Deze kan niet op onredelijke gronden worden geweigerd. De freelancer ontvangt voor dit gebruik een aanvullende vergoeding.

Automatisch

Sanoma besloot dat freelancers geen nieuw contract hoeven te tekenen. Wanneer zij na 1 december 2010 een opdracht aannemen, gaan zij automatisch akkoord met de nieuwe algemene voorwaarden. Betrokken partijen gaan niet zonder protest akkoord. De NVJ/NVF, de FotografenFederatie en Platform Makers vinden de herziening buitengewoon onredelijk. Ze zeggen dat alleen Sanoma belang heeft bij de nieuwe regeling en bieden online hulp en steun voor freelancers.

Onaanvaardbaar

Ook directeur Lars Boering van de FotografenFederatie is verontwaardigd en schreef daarom een brief aan Sanoma. Hierin noemt hij de nieuwe regeling volstrekt eenzijdig - in het voordeel van het bedrijf - en daardoor onaanvaardbaar. Sanoma reageert op de ophef door freelancers op zijn website uitleg te geven over de nieuwe voorwaarden en de motivatie daarvan.

afbeelding van Redactie

Redactie DIGIFOTO Pro | Redactie

Bekijk alle artikelen van Redactie