Maker Obama-poster klaagt AP aan

Julian 499 0
Straatartiest Shepard Fairey, maker van de in opspraak geraakte Obama-poster dient een aanklacht in tegen Associated Press. Het persbureau dreigde hem aan te klagen voor ongeoorloofd gebruik van een foto.

Met de aanklacht wil de postermaker het gebruik van de AP-foto rechtvaardigen. Volgens Fairey zijn de beschuldigingen van het persbureau niet geldig. Hij vraagt de rechter zijn werk als ‘fair use’ te laten bestempelen en daarmee het AP ongelijk te geven.

Links: de foto van AP-fotograaf Mannie Garcia
Rechts: posterbewerking van Shepard Fairey

Fair Use
Onder de fair use-regeling mogen artiesten auteursrechtelijk beschermd materiaal vrij gebruiken voor bijvoorbeeld parodieën, satire of kritische uitingen. De fair use-regeling is enigszins vergelijkbaar met het Nederlandse citaatrecht, wat echter een stuk beperkter is.

Associated Press is teleurgesteld in de aanklacht en het feit dat Fairey de rechten van fotografen niet erkent. Het AP was in onderhandeling met de advocaten van Fairey over een schikking. Het AP beloofde niet tot een rechtszaak over te gaan tijdens deze onderhandeling. De advocaat van Fairey wil echter niet meer praten met het persbureau en heeft het contact verbroken. Het persbureau blijft bij haar stelling; de foto gebruikt in de poster is eigendom van AP en voor gebruik is toestemming nodig.