Maatschappelijke stageplaatsen bij Foam vanaf 2010

Julian 472 0
Vanaf schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage (MaS) verplicht voor alle middelbare scholieren. Foam_Fotografiemuseum gaat hiervoor vanaf 2010 als pilot stageplaatsen beschikbaar stellen.

Foam is onlangs begonnen met de ontwikkeling van een programma voor maatschappelijke stagiaires. Daarbij wordt nauw samengewerkt met scholen en leerlingen zodat de programma’s aansluiten bij hun behoeften. De pilot van de speciale MaS-programma’s zal in 2010 worden aangeboden aan scholen.

Met de maatschappelijke stage wil Foam leerlingen kennis meegeven over de verschillende functies die er zijn in een museum en over de rol die musea spelen in de hedendaagse maatschappij. Foam acht het van belang dat jongeren zelf leren nadenken over fotografie en/of het museum en daar actief mee aan de slag gaan.

Jongeren moeten tijdens hun middelbare schoolperiode 48 tot 72 uur vrijwilligerswerk gaan doen. Steeds meer scholen hebben de MaS inmiddels opgenomen in het onder­wijsprogramma. Zij gebruiken de periode tot 2011 om te experimenteren en ervaring op te doen. Culturele instellingen en non-profit organisaties die scholieren kunnen gaan plaatsen zijn vaak nog niet voorbereid op de MaS.