Lezersgallery: jouw werk op onze homepage

Redactie 12892 0
Iedere week wij op zoek naar jullie beste foto's voor in onze Lezersgallery. Uploaden kan direct via onze website: registreer je gratis en stuur dus direct je mooiste werk in. Wekelijks belonen we de beste inzending met een mooie prijs

Je foto wordt na goedkeuring geplaatst op de homepage. Bovendien maak je kans op plaatsing in het magazine.

Uiteraard plaatsen we je foto  met naamsvermelding. Hiervoor gebruiken we de naam van je gebruikers­profiel.

Plaatsing van ingezonden foto's is niet gegarandeerd. De redactie maakt dagelijks een keuze uit de inzendingen.

Lezersgallery


Inzenden

Registreer een gratis account en kies vervolgens in het menu 'Mijn DFPro' voor 'Foto uploaden'. In dit scherm kun je foto's uploaden voor fotowedstrijden en de lezers­gallery. Inzendingen voor de lezersgallery mogen maximaal 520 breed en 330 pixels hoog zijn.

Voorwaarden lezersgallery

Door het insturen van een foto verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden:

  • Maximaal 1 inzending per deelnemer per week is toegestaan;

  • De ingezonden foto is maximaal 520 pixels in de breedte (liggend) of 330 pixels in de lengte (staand);

  • Alleen eigen werk is toegestaan. De deelnemer bezit op grond van de Auteurswet alle (auteurs)rechten op de foto. De foto mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën of op enige andere manier dan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de deelnemer. Clipboard Publishing (uitgever van DIGIFOTO Pro – hierna te noemen DIGIFOTO Pro / DFPRO) is niet aansprakelijk is voor enige schade van de deelnemer, de geportretteerde of een derde, hoe dan ook genaamd en ongeacht de rechtsgrond waarop aansprakelijkheid is gebaseerd, behoudens gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitgever zelf;

  • Met de inzending van een foto verklaart de inzender expliciet dat hij of zij de maker ervan is en dientengevolge over de auteursrechten beschikt;

  • De inzender vrijwaart DIGIFOTO Pro / DFPRO  van alle claims van derden met betrekking tot het ingezonden werk;

  • DIGIFOTO Pro / DFPRO behoudt ten alle tijden het recht een foto te weigeren wanneer deze niet voldoet aan de wet, fatsoensnormen of goede zeden;

  • De inzender is minimaal zestien jaar of ouder. Bij inzenders jonger dan zestien jaar is toestemming van de ouders nodig;

  • DIGIFOTO Pro / DFPRO behoudt ten alle tijden het recht de Lezersgallery in zijn geheel en per direct van de website te verwijderen.

afbeelding van Redactie

Redactie DIGIFOTO Pro | Redactie

Bekijk alle artikelen van Redactie