Jouw werk in de DIGIFOTO Pro Special Edition?

Julian 454 0
DIGIFOTO Pro magazine komt in het voorjaar met een Special Edition. In deze 100 pagina tellende extra uitgaven vertellen topfotografen alles over hun werkwijze in de praktijk. Ook jouw werk maakt kans op publicatie.

In de 100 pagina’s tellende extra uitgave lees je workshops, interviews, praktische tips over gear en techniek, met andere woorden: leer van de topfotografen!

Naast het werk van topfotografen is er in deze special ook plaats voor jou! We zijn op zoek naar amateurs en semiprofs die hun kennis willen delen. We selecteren een aantal fotografen,
die vervolgens een van hun foto’s uitlichten en vertellen over het ‘geheim achter de foto’.

Ook jij maakt dus kans om in deze speciale editie te schitteren met je werk. Wil je in aanmerking komen? Upload je foto naar de Lezersgallery op DIGIFOTO Pro. Als je foto geselecteerd wordt neemt DIGIFOTO Pro contact met je op.

De Special Edition verschijnt eind februari 2010 in de kiosk.

Voorwaarden

  • Maximaal 1 inzending per deelnemer per week is toegestaan.

  • Alleen eigen werk is toegestaan. De deelnemer bezit op grond van de Auteurswet alle (auteurs)rechten op de foto. De foto mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën of op enige andere manier dan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de deelnemer. Clipboard Publishing (uitgever van DIGIFOTO Pro – hierna te noemen DIGIFOTO Pro / DFPRO) is niet aansprakelijk is voor enige schade van de deelnemer, de geportretteerde of een derde, hoe dan ook genaamd en ongeacht de rechtsgrond waarop aansprakelijkheid is gebaseerd, behoudens gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitgever zelf.

  • Met de inzending van een foto verklaart de inzender expliciet dat hij of zij de maker ervan is en dientengevolge over de auteursrechten beschikt.

  • De inzender vrijwaart DIGIFOTO Pro / DFPRO  van alle claims van derden met betrekking tot het ingezonden werk.

  • DIGIFOTO Pro / DFPRO behoudt ten alle tijden het recht een foto te weigeren wanneer deze niet voldoet aan de wet, fatsoensnormen of goede zeden.

  • De inzender is minimaal zestien jaar of ouder. Bij inzenders jonger dan zestien jaar is toestemming van de ouders nodig.

  • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.