'Instagram verliest meer dan 10 miljoen actieve gebruikers'

Julian 2222 1
Volgens AppStats is het aantal actieve Instagram-gebruikers sinds de controverse rond de nieuwe gebruiksvoorwaarden flink gedaald. Nog 5,39 miljoen gebruikers maken dagelijks gebruik van de dienst. Dat waren er 16,35 miljoen een maand geleden.

InstagramAppStats meet het gebruik van apps, die via Facebook gebruikt worden. Instagram werd in april 2012 voor een miljard dollar ingelijfd door Facebook. Halverwege december 2012 kondigde Instagram aan haar algemene voorwaarden aan te passen. Volgens die nieuwe voorwaarden zou Instagram geld kunnen vragen aan adverteerders voor jouw foto's.

Dat schoot in het verkeerde keelgat van veel gebruikers. De media pikte de wijzigingen massaal op en Instagram kreeg een stortvloed aan kritiek te verduren. Snel krabbelde Instagram terug en meldde dat het verkoop van foto's helemaal niet de bedoeling was. Ook werden de voorwaarden afgezwakt en de nieuwe voorwaarden die op 19 januari ingaan zijn eigenlijk nauwelijks veranderd ten opzichte van de oude voorwaarden.

Toch lijken veel Instagram-gebruikers de dienst vaarwel gezegd te hebben. Volgens AppStats is het aantal dagelijkse gebruikers gedaald van 16,35 naar 5,39 miljoen. Begin dit jaar publiceerde AppData (een concurrent van AppStats) al data over het gebruik van Instagram. Volgens dat onderzoeksbureau daalde het aantal dagelijkse gebruikers tussen 19 en 26 december met 25 procent. Volgens Facebook waren deze cijfers onjuist. Ook anderen trokken de nummers in twijfel, er is immers wel vaker een daling van onlinediensten te zien rond de feestdagen.

Nu er nogmaals een flinke daling te zien is en de feestdagen lang achter de rug zijn, lijkt het er toch sterk op dat Instagram een flinke klap heeft gekregen door de controversie rond de nieuwe voorwaarden.

AppStats

De cijfers van AppStats. Op 18 december, de dag dat de vernieuwde voorwaarden breed werden uitgemeten in de media, zien we een enorme daling in dagelijks actieve gebruikers (rode lijn). Fanatieke gebruikers pikten de dienst daarna weer even op, maar de lijn is inmiddels weer gezakt tot op het niveau van 18 december. De blauwe lijn toont het aantal maandelijks actieve gebruikers, die blijft stijgende. Bron: AppStats.eu

Meer gebruikers

Exacte cijfers van het aantal (actieve) gebruikers zijn er niet, gezien Instagram deze niet recent heeft vrijgegeven. In de statistieken van AppStats is wel te zien dat het aantal gebruikers dat maandelijks te vinden is op Instagram (en de dienst via Facebook gebruikt) blijft stijgen.

Facebook heeft overigens besloten om het verzamelen van statistieken over het gebruik van apps door ingelogde gebruikers in de toekomst onmogelijk te maken.

Crash

Update 16:08 - Het artikel is aangevuld met de statistieken van AppStats.eu.

afbeelding van SK

Tja zodra Facebook met de handjes aan iets komt, zien we direct een daling.