Hoorcollege Histories and Theories of Photography

Julian 538 0
De masteropleiding Photographic Studies van de Universiteit Leiden organiseert in het najaar van 2009 een openbare hoorcollegereeks met de titel Histories and Theories of Photography. De colleges zijn tegen betaling ook voor niet-studenten te volgen.

De twaalf (Engelstalige) colleges behandelen de geschiedenis(sen) van en de geldende theorieën over fotografie, vanaf het moment van de uitvinding tot aan de dag van vandaag. Na voltooiing van deze collegereeks kunnen studenten zowel individuele fotografen en fotografische projecten, alsook belangrijke kwesties in de fotografiegeschiedenis en theorie identificeren.    

In de colleges staan de volgende onderwerpen centraal: de foto als document en de foto als kunstvorm, het medium-specifieke en zelf-reflectieve karakter van fotografie, vraagstukken over waarheid en representatie, de foto als object, en het gebruik en de functies van fotografie. Verder komt de intrinsieke interdisciplinaire aard van fotografie en haar relatie met beeldende kunst, wetenschap, literatuur en film aan bod.

De colleges zijn toegankelijk voor reguliere (master-)studenten, maar ook als je niet studeert kun je deelnemen als ‘toehoorder’. De kosten hiervoor bedragen 425 euro. De colleges vinden plaats in Leiden op dinsdagen tussen 8 september tot 15 december van 11.00-13.00 uur. Meer informatie over de aanmeldprocedure vind je op de website van de universiteit.