Gedragscode natuurfotografen opgesteld

Julian 579 0
Het radioprogramma Vroege Vogels heeft een gedragscode voor natuurfotografen gepresenteerd. De code moet natuurvriendelijke en verantwoorde fotografie stimuleren. Waar mogelijk samen met gelijkgezinde organisaties.

Natuurfotografen die vlinders in de koelkast stoppen, kikkers vastplakken, kroketten voeren aan vosjes, planten vertrappen, in bomen klimmen om dichtbij nesten te komen: alles lijkt te mogen voor de mooiste foto, aldus de Vroege Vogels redactie. De programmamakers ontvangen jaarlijks tienduizenden natuurfoto’s, voor plaatsing op de website en daar zijn te vaak plaatjes bij die niet door de beugel kunnen. De Vroege Vogels Natuurfotografencode is bedoeld om eenheid te scheppen, in het woud van huidige regelgeving. Zo moet het voor amateur en professional duidelijker worden waaraan ze zich moeten houden.

Het principe is simpel: verstoor de natuur niet bij het fotograferen. De praktijk is echter gecompliceerder. Daarom zijn tien regels opgesteld waar natuurliefhebbende fotografen en filmers zich aan zouden moeten houden. De code is geen ‘wettekst’, aanvullingen en wijzigingen worden nadrukkelijk gevraagd door de makers.

Vroege Vogels Natuurfotografencode

  1. Fotografeer dieren en planten alleen in hun leefomgeving.
  2. Vang of verontrust geen dieren
  3. Bied geen voedsel aan speciaal voor de foto.
  4. Fotografeer alleen nesten als dit de dieren niet verstoort.
  5. Houd een gepaste afstand bij het fotograferen.
  6. Verdiep je in de natuur en de ecologie van de soorten.
  7. Natuurfoto’s zijn niet geënsceneerd en gemanipuleerd.
  8. Wees een goede natuurgast en beschadig geen natuur.
  9. Betreed geen verboden terrein.
  10. Laat geen afval achter.

Flora- en Faunawet

De omgang met planten en dieren wordt juridisch geregeld in de Flora- en faunawet. De nieuwe gedragscode berust in feite op het principe dat fotografen al het mogelijke doen om een overtreding van deze wet te voorkomen. De belangrijkste verbodsbepalingen van de flora- en faunawet i.v.m. de nieuwe gedragscode zijn te lezen op de Vroege Vogels website.