Fotografen Federatie onderzoekt branche

Redactie 749 0
De Fotografen Federatie wil graag weten of en hoe de crisis voelbaar is in de sector en hoe tevreden Nederlandse fotografen zijn. Daarom zijn zij een onderzoek gestart, om te kijken hoe de branche zich in de afgelopen vier jaar heeft gemanifesteerd.

Doel van het onderzoek is het opnieuw in kaart brengen van de sociaal-economische positie van de fotografen in Nederland. Vervolgens zullen de uitkomsten vergeleken worden met die van het onderzoek uit 2006. Vorige week ontvingen de 5500 betrokkenen, zowel leden van verenigingen als professionele fotografen die niet verbonden zijn, per mail danwel per brief een uitnodiging om mee te doen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door ABF research. 

Rapportage

De Federatie acht het voor zichzelf van groot belang dat er een goed beeld geschetst kan worden van de laatste stand van zaken onder fotografen. De rapportage zal na totstandkoming terug te vinden op de website van de Fotografen Federatie. Na de zomer presenteren zij de resultaten tijdens een seminar.

afbeelding van Redactie

Redactie DIGIFOTO Pro | Redactie

Bekijk alle artikelen van Redactie