Fonds BKVB presenteert programma documentairefotografie

Julian 516 0
Het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst heeft actieprogramma samengesteld om documentairefotografie een extra impuls te geven.

Eerder stelde Fonds BKVB Annelies Kuiper al aan als intendant voor documentairefotografie. Per 1 mei 2009 zal zij gaan werken aan een extra impuls voor deze tak van fotografie, aan de hand van het gepresenteerde programmadocument. Op zaterdag 16 mei tijdens het Fotofestival Naarden zal het programma officieel gepresenteerd worden. Het programma bestaat uit onderstaande speerpunten. Een uitgebreidere programmaomschrijving vind je op de website van het fonds.

 1. Jaarlijkse prijs documentaire fotografie

  Een prijs voor de beste documentaire bestaat eigenlijk niet in Nederland. Daarom zou een jaarlijkse prijs goed zijn om documentaire fotografie meer status en bekendheid te geven en fotografen te stimuleren documentaires te maken.
 2. Nederlandse documentaire fotografie internationaliseren

  Het doel is Nederlandse documentaire fotografie meer bereikbaar te maken voor buitenlandse tentoonstellingspodia en media. Dit zou kunnen door een bezoekers - uitwisselingsprogramma voor internationale curatoren en beeldredacteuren om de Nederlandse documentaire fotografie in het buitenland uit te zetten.
 3. De Nederlandse documentaire fotografen via de media sneller in contact brengen met (internationale) opdrachtgevers

  De documentaire fotografie moet meer inbedding krijgen in de media (kranten, magazines etc.) Er moet onderzocht worden hoe kranten en tijdschriften in Nederland en daarbuiten kunnen en willen samenwerken met de intendant.
 4. Stimuleren van onderwijs op het gebied van documentaire fotografie

  Aansluitend op het reeds geboden onderwijs (bachelor- en masteropleidingen fotografie) en/of de eventuele hiaten die daar in zitten wat betreft documentaire fotografie, kan er inhoudelijk een stimulans gegeven worden.
 5. Allianties of concurrentie met bestaande documentaire opdrachten

  Door allianties aan te gaan met bestaande foto-opdrachten, zoals die van NRC Handelsblad met het Rijksmuseum m.b.t. de jaarlijkse fotografie-opdacht, kan vanuit een bestaande basis gewerkt worden aan vernieuwing.
 6. Aanhaken bij initiatieven van bestaande instellingen op fotografiegebied die vernieuwing of verbetering nastreven

  Aanhaken bij institutionele instellingen in het veld. Dit zullen met name kleinere instellingen en festivals zijn, zoals Fotodok, Fotofestival Naarden, Breda Photo en Noorderlicht
 7. Nieuwe media

  Onderzocht moet worden wat voor mogelijkheden nieuwe media kunnen bieden en betekenen voor documentaire fotografen. Hier zou het onderzoek zelf ook gestimuleerd kunnen worden.