Firmware-updates voor Nikon D7000 en D5100

Julian 3200 0
Nikon heeft nieuwe firmwareversies voor de D7000 en D5100 beschikbaar gesteld. De updates lossen een aantal problemen op. Met name bij de Nikon D7000 worden veel kleine puntjes aangepakt.

De updates zijn te downloaden via de support-website van Nikon Europa. De update voor de D7000 vind je hier, de nieuwe firmware voor de D5100 is hier te vinden. Onderstaande punten worden aangepakt door de updates.

Nikon D7000

 • Een fout bij de herkenning van bepaalde geheugenkaarten is verholpen.
 • De volgende problemen deden zich voor als de standknop van U1 of U2 naar een andere opnamestand of van een andere opnamestand naar U1 of U2 werd gedraaid terwijl de camera was uitgeschakeld of terwijl de belichtingsmeters waren uitgeschakeld (Meter automatisch uit). Deze problemen zijn verholpen.
 • - Er wordt soms een nieuwe map gemaakt, ook al bevat de huidige map nog geen 999 bestanden en heeft geen van de bestanden nummer '9999'.
 • - Het aantal resterende opnamen kan niet worden weergegeven zoals is opgegeven in de instellingen.
 • - De instelling voor Functie van kaart in sleuf 2 kan worden gewijzigd tussen Overloop, Back-up en RAW sleuf 1- JPEG sleuf 2.
 • De batterij-informatie in het setup-menu gaf soms voldoende resterende lading aan, ook al was de resterende landing van de AA-batterijen in het MB-D11 battery pack laag. Dit probleem is nu verholpen.
 • Een opgeslagen foto kon niet correct worden weergegeven als een film werd afgespeeld in de weergavestand terwijl de foto werd opgeslagen. Dit probleem is nu verholpen.
 • Er kon soms niet correct worden in- of uitgezoomd als tijdens livebeeld op de knop inzoomen op weergave of uitzoomen op weergave werd gedrukt. Dit probleem is nu verholpen.
 • Het bericht dat wordt weergegeven nadat het interne geheugen van de draadloze zender WT-4 is geformatteerd met de optie Format. transmittergeheugen onder Apparaatinstellingen bij Draadloze transmitter in het setup-menu van de camera, is gewijzigd van Gereed in Ingebouwd geheugen geformatteerd.

Nikon D5100

 • Een fout bij de herkenning van bepaalde geheugenkaarten is verholpen.
 • Als Selectieve kleur in het retoucheermenu wordt toegepast op een foto die is gemaakt met de beeldkwaliteit NEF (RAW)+JPEG en het beeldformaat M of S, verandert de kleur van de randen van het beeld mogelijk niet. Dit probleem is verholpen.
 • Als Lichtmeting is ingesteld op Matrixmeting, de belichtingsstand is ingesteld op M (handmatig) en het HDR-belichtingsverschil is ingesteld op Automatisch, werd het belichtingsverschil vastgezet op een waarde die equivalent is met 2 LW. Dit is nu gewijzigd, zodat automatische aanpassing van het belichtingsverschil mogelijk en dit kan worden aangepast aan het onderwerp.