Firmware-update voor Nikon D3100

Julian 1289 0
Nikon heeft firmwareversie 1.01 voor de D3100 uitgebracht. De update kan in sommige gevallen voor betere beeldkwaliteit zorgen en lost daarnaast een aantal kleine problemen op.

In de nieuwe firmware zijn onderstaande wijzigingen doorgevoerd. De update is te downloaden via Nikon Support.

Wijzigingen Nikon D3100 firmware 1.01

Bron: Nikon Support

 • Er was een magenta tint aanwezig onder in foto's die zijn gemaakt met een hoge gevoeligheid nadat gedurende langere tijd opnamen in de livebeeldstand of filmopnamen zijn gemaakt. Deze magenta tint komt nu minder vaak voor.
 • Als beelden die zijn vastgelegd met continu-opnamen in de livebeeldstand werden weergegeven, werden in zeer zeldzame gevallen sommige beelden niet correct weergegeven. Dit probleem is nu verholpen.
 • Bij opnamen in de livebeeldstand waarbij AF-veldstand is ingesteld op AF met meevolgende scherpstelling, werd tijdens autofocus in zeer zeldzame gevallen het scherpstelpunt verplaatst van het gekozen onderwerp nadat het beoogde te volgen onderwerp was geselecteerd. Dit probleem is nu verholpen.
 • Als beelden die zijn bewerkt met de retoucheerfuncties van de camera werden weergegeven in de kalenderweergavestand, werden ze niet aan datums toegewezen op basis van de opnamedatum, maar op basis van de datum waarop ze zijn bewerkt. Dit probleem is nu verholpen.
 • Als de witbalans van RAW-beelden die zijn gemaakt met de functie beeld-op-beeld van de camera, werd aangepast met Capture NX 2 of ViewNX 2, kregen de beelden een magenta zweem. Dit probleem is nu verholpen.
 • Een deel van het foutbericht dat wordt weergegeven als de livebeeldstand niet kon worden gestart omdat de interne temperatuur van de camera te hoog was, is aangepast.
 • Als Ruisonderdrukking in het opnamemenu is ingesteld op Aan, werkt dit als volgt:
  • Er wordt ruisonderdrukking toegepast bij alle ISO-gevoeligheidsinstellingen. De ruisonderdrukking is met name effectief voor opnamen bij een hoge ISO-gevoeligheid. Terwijl ruisonderdrukking wordt uitgevoerd, knippert 'Job nr' in de zoekerweergave. Opname is pas mogelijk nadat 'Job nr' niet meer wordt weergegeven. Het verwerken van de ruisonderdrukking duurt ongeveer even lang als de sluitertijd die is gebruikt om het beeld vast te leggen. De ruisonderdrukking wordt direct toegepast nadat een opname is gemaakt in een van de onderstaande situaties.
   • Opnamen met een sluitertijd van meer dan ongeveer acht seconden.
   • Opnamen bij een hoge ISO-gevoeligheid als de interne temperatuur van de camera hoog is.
 • De Help-informatie die wordt weergegeven voor de optie Ruisonderdrukking in het opnamemenu is ook aangepast aan deze wijzigingen.