Firmware-update 1.10 voor Nikon D4S

Julian 1418 0
Nikon heeft een firmware-update voor de D4S uitgebracht. Versie 1.10 brengt een flinke lijst bugfixes voor het topmodel van Nikon. Veel andere Nikon-camera's krijgen ook een update, met ondersteuning voor nieuwe vertekeningscorrectiegegevens.

Firmware C 1.10 voor de Nikon D4S bevat een aantal wijzigingen, maar bestaat grotendeels uit oplossingen voor problemen. De complete lijst met aanpassingen is hieronder te bekijken. Instructies voor het uitvoeren van de update zijn hier te vinden.

Wijzigingen in firmware C 1.10:

 • Wanneer de in de AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR ingebouwde VR-stand SPORT wordt geselecteerd, kan gebruik worden gemaakt van dezelfde beeldsnelheid bij continu-opnamen die beschikbaar is wanneer UIT is geselecteerd.
 • Wanneer geheugenkaarten met een capaciteit van meer dan 128 GB in de camera werden geformatteerd, gebeurde dit met behulp van het FAT32-bestandssysteem.  Deze kaarten worden nu geformatteerd met behulp van het exFAT-bestandssysteem.
 • De werking is gewijzigd wanneer tijdens filmlivebeeld de filmopnameknop wordt ingedrukt terwijl menu's worden weergegeven. De menuweergave verdwijnt nu en het filmlivebeeld wordt weer weergegeven. U start de filmopname door nogmaals op de filmopnameknop te drukken.
 • De optie Zoom aan/uit voor de weergavestand met persoonlijke instelling f1: Centrale knop multi-selector kan nu worden gebruikt om in te zoomen op beelden waarbij de zoomweergave is gecentreerd op het actieve scherpstelpunt. Dit geldt zelfs als de beelden zijn gemaakt via livebeeldfotografie. Het scherpstelpunt wordt echter niet weergegeven.
 • De uitleg in de Help bij de optie Preset focus point [Vooringesteld scherpstelpunt] onder persoonlijke instelling f19: Lens Focus Function Buttons [Functieknoppen voor objectiefscherpstelling] is herzien.

De volgende problemen zijn verholpen:

 • Wanneer NEF (RAW)-opname > Beeldformaat in het opnamemenu was ingesteld op RAW S (klein), verschilde het aantal opnamen met doorlopende opname (buffercapaciteit, C-REM) dat door de camera kon worden weergegeven afhankelijk van gekozen instelling voor NEF (RAW)-opname > NEF (RAW)-bitdiepte.
 • Wanneer Camera Control Pro 2 werd gebruikt om foto's te maken terwijl Opnemen op was ingesteld op PC+KAART en Secondary slot function [Functie tweede sleuf] in het opnamemenu van de camera was ingesteld op Overloop, kon de sluiter niet ontspannen wanneer de geheugenkaart in de eerste sleuf vol raakte.
 • Wanneer Controlebeeld in het weergavemenu was ingesteld op Aan, werden beelden soms niet op de monitor weergegeven wanneer de sluiter ontspande terwijl belichtingsmeters waren uitgeschakeld.
 • Wanneer beelden werden uitgevoerd naar een HDMI-apparaat, leek de resolutie onvoldoende bij schermvullende weergave (dit gold niet voor zoomweergave).
 • Wanneer beelden met Controlebeeld in het weergavemenu ingesteld op Aan en Automatische vertekeningscorrectie in het opnamemenu ingesteld op Aan waren opgenomen en direct na opname automatisch op de monitor werden weergegeven, werd soms geen automatische vertekeningscorrectie toegepast.
 • Wanneer de functie voor meervoudige belichting werd gebruikt om beelden vast te leggen terwijl Controlebeeld in het weergavemenu was ingesteld op Aan en Automatische vertekeningscorrectie in het opnamemenu was ingesteld op Aan, werd automatische vertekeningscorrectie niet toegepast bij de opgenomen beelden.
 • Wanneer een beeld met een toegevoegd beeldcommentaar werd gekopieerd naar Witbalans > Handmatige voorinstelling, werden alleen de eerste 24 tekens van het beeldcommentaar gekopieerd.
 • Als inloggen bij de FTP-server mislukte wanneer netwerkinstellingen werden toegepast, waarbij Bedraad LAN was geselecteerd voor Netwerk > Kies hardware in het setup-menu van de camera, FTP-upload was geselecteerd als het verbindingstype en het verkrijgen van het IP-adres was ingesteld op Verkrijg automatisch met de verbindingswizard, was het IP-adres dat werd weergegeven wanneer de camera het adres nogmaals automatisch probeerde te verkrijgen "000.000.000.000".
 • Wanneer een met een beeldsnelheid van 30p, 25p of 24p opgenomen film werd afgespeeld op een tv waarop de camera was aangesloten via HDMI en HDMI > Uitvoerresolutie in het setup-menu van de camera was ingesteld op 1080p (progressief), was de weergave op tv vertekend.
 • Wanneer een bestand dat een IPTC-voorinstelling (IPTC-informatie) bevatte met dubbelbyte tekens in het profiel naar de camera werd gekopieerd, liep de camera vast wanneer werd geprobeerd om de inhoud van de IPTC-voorinstelling weer te geven.
 • Wanneer Opties toevoegen werd geselecteerd voor Mijn menu, werd OK zelfs weergegeven voor items die niet kunnen worden toegevoegd.
 • Wanneer voor Taal in het setup-menu Arabisch werd ingesteld, overlapten tekst en pictogrammen elkaar in bepaalde menuweergaven en werd tekst te veel naar rechts geplaatst.

Meer firmware-updates

Ook de Nikon D7000, D7100, D600, D610 en D90 hebben een firmware-update gekregen. De update voor deze camera's voegt ondersteuning toe voor 'vertekeningscorrectiegegevens versie L: 2.000 en hoger', aldus de omschrijving. De updates zijn te downloaden via de support-pagina van Nikon Nederland.