Firmware-update 1.01 voor Nikon D4S

jesse kraal 1308 0
Al kort na de introductie is het tijd voor de eerste firmware-update voor de Nikon D4S. Firmwareversie 1.01 lost een aantal kleine bugs op, zoals het in sommige gevallen niet correct weergeven van het histogram wanneer zowel raw's als jpg's worden opgeslagen.

Nikon heeft een aantal kleine foutjes in de oorspronkelijke firmware van de Nikon D4S opgelost middels een firmware-update. Nikon omschrijft de wijzingingen voor firmwareversie 1.01 als volgt:

  • Als persoonlijke instelling f1 (Centrale knop multi-selector) > Weergavestand is ingesteld op Histogrammen weergeven, werd het histogram niet correct weergegeven voor beelden die op de monitor werden getoond, zelfs als op de centrale knop van de multi-selector werd gedrukt, als aan de volgende voorwaarden werd voldaan. Dit probleem is verholpen.
    - Beeldkwaliteit is ingesteld op NEF (RAW) + JPEG Fijn, NEF (RAW) + JPEG Normaal of NEF (RAW) + JPEG Basis.
    - Een andere optie dan 'Overzichtsgegevens' of 'RGB-histogram' is geselecteerd voor foto-informatie die wordt weergegeven tijdens schermvullende beeldweergave.
  • Als tijdens schermvullende beeldweergave de optie 'Hoge lichten' of 'RGB-histogram' was geselecteerd, veranderde de verzadiging van het beeld terwijl de hoge lichten knipperen. Dit probleem is verholpen.
  • Als beelden die zijn vastgelegd terwijl Kleurruimte is ingesteld op Adobe RGB, werden vergroot terwijl ze op de monitor werden weergegeven, veranderde de verzadiging van het beeld. Dit probleem is verholpen.
  • Als Draai portret in het weergavemenu is ingesteld op Aan en een beeld dat is vastgelegd in de staande (verticale) stand iets werd vergroot (door één- of tweemaal op de knop inzoomen op weergave te drukken) tijdens weegave op de monitor, leek het beeld niet erg scherp of helder. Dit probleem is verholpen.
  • Als een Gecomprimeerde RAW-opname werd vastgelegd, gevolgd door een RAW-opname met Compressie zonder verlies, terwijl Beeldkwaliteit is ingesteld op NEF (RAW), kon de camera de tweede RAW-opname soms niet goed opslaan. Dit probleem is verholpen.

Downloaden en installeren

De firmware is per direct te downloaden via de Europese Nikon-website, ook de instructies voor het instaleren van de nieuwe firmware vind je hier.

Nikon D4S 300mm Nikkor

afbeelding van jesse kraal

Jesse Kraal | Fotograaf

Jesse werkte drie jaar lang als redacteur bij DIGIFOTO Pro, naast zijn werkzaamheden als fotograaf. In de zomer van 2013 heeft hij zijn opleiding Fotografische vormgeving aan de Fotovakschool afgerond. Sinds mei 2014 is hij volledig voor de fotografie gegaan en werkt hij fulltime als zelfstandig ondernemer.

Voor meer informatie en foto's: www.jessekraal.nl

Twitter

Bekijk alle artikelen van Jesse