Extra impuls voor documentairefotografie

Julian 596 0
Het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst (BKVB) stelt Annelies Kuiper aan als intendant voor documentairefotografie. Vanaf 1 mei 2009 zal ze een extra impuls geven aan deze tak van fotografie.

Volgens het Fonds BKVB bevindt de documentairefotografie zich in een overgangsfase. Er zouden nieuwe vragen en behoeften zijn binnen het vakgebied. Een stuurgroep met o.a. Frits Gierstberg (hoofd tentoonstellingen Nederlands Fotomuseum, bijzonder hoogleraar Fotografie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) en Rob Hornstra (documentaire fotograaf) heeft geïnventariseerd welke knelpunten een kansrijke en vruchtbare beoefening van de discipline in de weg staan. Hieruit is een concept programmadocument voortgekomen dat zal worden voorgelegd aan de vakwereld en vervolgens zal dienen als uitgangspunt voor de werkzaamheden van de intendant.

Jaarlijkse prijs
Speerpunten zijn o.a. de instelling van een jaarlijkse prijs voor de documentaire fotografie, de internationalisering van Nederlandse documentaire fotografie, het samenbrengen van fotografen en nieuwe opdrachtgevers, aanhaken bij bestaande opdrachten en instellingen om vernieuwing en experiment te stimuleren. Tijdens het Fotofestival Naarden in mei zal een bijeenkomst worden georganiseerd waar het programma wordt gepresenteerd en de vakwereld kan reageren.

Annelies Kuiper
De afgelopen drie jaar werkte Annelies Kuiper (1974) als fotoredacteur bij nrc.next. Daarvoor was ze werkzaam bij de beeldredactie van het Volkskrant Magazine. Ook is ze werkzaam als freelance fotograaf en geeft ze gastlessen op meerdere kunstacademies. Ze studeerde journalistiek in Zwolle en fotografie aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Kuiper zal de functie voor een periode van twee jaar vervullen.