Edward Burtynsky – Oil

Julian 1441 0
Aan de hand van zeer gedetailleerde opnamen die Burtynsky sinds 1997 van de oliewinning en consumptie heeft gemaakt, onthult de fotograaf het verband tussen de winning van olie en de effecten die dat op het landschap heeft.

Olie is niet zichtbaar, het maakt geen deel uit van het aardoppervlak en doorgaans ook niet van het landschap. Op zichzelf genomen is olie dan ook een niet-fotografisch onderwerp. Wat Burtynsky fotografeert is de techniek, de industrie erachter en de cultuur erom heen: van boorinstallaties op zee en op land tot de buizen- en wegenstelsels die als een bypass het kleverige goedje doen verspreiden, tot de voertuigen en mensen die olie gebruiken. Daarmee geeft hij veel visuele informatie over een onderwerp dat voorheen vanuit technisch en visueel oogpunt als niet zo interessant werd beschouwd.

Het gaat Burtynsky er niet om alle platforms in kaart te brengen. Wat hij blootlegt is niet alleen het fenomeen olie maar ook een simpel economisch patroon met grote gevolgen. De winning van een grondstof, de consumptie ervan, en het afval dat ons rest.

AMARC #5, Tucson, Arizona, USA, 2006 © Edward Burtynsky, courtesy Torch
GalleryAmsterdam & Nicholas Metivier Gallery Toronto

Strategie

De strategie van Ed Burtynsky is simpel: follow the oil. Zijn klassiek geïnspireerde, precieze en gedetailleerde beeldtaal is overrompelend effectief. Het ontzagwekkende in zijn foto’s is echter vooral gelegen in de suggestie van schaal, de wereldwijde omvang van dit industriële en consumptieve fenomeen. Burtynsky zelf blijft bijzonder nuchter onder al het visuele geweld dat door hem wordt ontketend. Zijn bottom line is dat iedere wereldburger olie gebruikt, en niet zo weinig ook.


SOCAR Oilfields #2, Baku, Azerbaijan 2006 © Edward Burtynsky, courtesy Torch Gallery
Amsterdam & Nicholas Metivier Gallery Toronto


De foto’s zijn opgenomen met verschillende soorten camera’s. De c-prints zijn gemaakt in Burtynsky’s lab, Toronto Image Works. Deze expositie is speciaal voor Huis Marseille gemaakt en zal verder door Europa reizen. 

Videointerview

PhotoQ sprak met Burtynsky voor de opening van de expositie. Het 9 minuten durende videointerview is te bekijken op photoq’s multimedia-site en via youtube.


Oilfields #19b, Belridge, California, USA, 2003 © Edward Burtynsky, courtesy Torch Gallery
Amsterdam & Nicholas Metivier Gallery Toronto


Alberta Oil Sands #6, Fort McMurray, Alberta, Canada, 2007 © Edward Burtynsky, courtesy Torch Gallery Amsterdam & Nicholas Metivier Gallery Toronto