Debatten fotofestival Close To Home

Julian 637 0
In tien Rotterdamse hotellobby’s geven tien curatoren tijdens het Close To Home festival een beeld van de hedendaagse Nederlandse en internationale documentaire fotografie. Van 20 t/m 22 mei vinden er debatten plaats.

Gedurende tien dagen vormen tien Rotterdamse hotellobby’s de ontmoetingsplaats voor Nederlandse cultuur- en fotografieliefhebbers en fotografen die verrast willen worden door een vernieuwende tentoon­stellingsvorm.

In deze hotellobby’s geven de 10 curatoren een beeld van de hedendaagse Nederlandse en internationale documentaire fotografie. Documentaire fotografie die verder reikt dan de beelden die het publiek doorgaans met documentaire fotografie associeert. Daarnaast zal de Arminiuskerk 3 dagen lang het centrum vormen van lezingen en debat.

Lezingen en Debat

Naast de tentoonstelling in 10 hotellobby’s bestaat het festival voor een zeer belangrijk deel ook uit lezingen en debatten, welke plaats gaan vinden in de Arminiuskerk, schuin tegenover Museum Boymans te Rotterdam. Daarbij wordt de curatoren gevraagd een toelichting te geven op het door hen gekozen werk en een onderwerp van debat aan te dragen waar hij of zij graag met de aanwezigen over van gedachten zou willen wisselen. Er zullen interviews worden afgenomen met als doel inzichtelijk te maken waarom de betreffende curator tot een bepaalde keuze gekomen is. Naast de selectie van de curator te bevragen zullen ook andere aan de fotografie relevante onderwerpen, als bijvoorbeeld hierboven omschreven, worden besproken met gezaghebbenden uit de fotografie, cultuur en media.

Meedoen

Fotografen worden uitgenodigd om direct en concreet hun eigen werk te tonen en te reageren op het werk van anderen. In de Arminiuskerk wordt daartoe de gelegenheid gecreëerd voor fotografen om een alternatieve tentoonstelling in te richten. Deelnemende fotografen kunnen hier zelf meegebracht werk presenteren dat binnen het thema ‘Close to Home’ valt. Er wordt een prikwand gereserveerd die gedurende het hele festival zal worden aangevuld. Zo ontstaat een podium waarop een ad-hoc expositie in ontwikkeling een gevarieerd beeld geeft van de hedendaagse Nederlandse fotografie. Het staat iedere bezoeker vrij de getoonde foto’s naar believen te rangschikken of te hergroeperen, commentaar te leveren en in dialoog te gaan met de makers.