Cultuurfonds steunt Nederlands Fotomuseum ook in 2009-2012

Julian 406 0
Het Prins Bernhard Cultuurfonds blijft het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam zeker tot 2012 financieel steunen. Voor 2009 gaat het om een bedrag van 350.000 euro.

Het Cultuurfonds heeft ingestemd met het advies van de Wertheimer-Stichting om de opbrengsten van het Wertheimer Fonds ook in de jaren 2009-2012 te bestemmen voor activiteiten van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. De hoogte van de bijdrage voor de komende jaren wordt vastgesteld zodra het gerealiseerde rendement op het vermogen van het Wertheimer Fonds bekend is.

Eerder wees het Cultuurfonds de opbrengsten van het Wertheimerlegaat al toe aan het Nederlands Fotomuseum, om het in de gelegenheid te stellen zich verder te ontwikkelen tot het museum dat  prof. mr. H.W. Wertheimer (1913-1997) als insteller van het Wertheimer Fonds voor ogen stond. Met de bijdrage voor de komende jaren bieden het Cultuurfonds en de Wertheimer-Stichting het Fotomuseum de mogelijkheid om op de ingeslagen weg voort te gaan. Sinds 2003 heeft het Fotomuseum € 2.430.000 uit het Wertheimer Fonds ontvangen.

www.nederlandsfotomuseum.nl