Concrete Dreams - Dieuwertje Komen en Elian Somers

Julian 1485 0
In Concrete Dreams laten Dieuwertje Komen en Elian Somers hun visie op het stedelijk landschap zien. Ze geven hun subjectieve kijk op steden door de foto’s op een bepaalde manier te rangschikken en beelden van verschillende steden met elkaar te combineren.

In 2009 bezocht Dieuwertje Komen vijf middelgrote Europese steden: Bordeaux, Kosice, Pilzn en Mons. Op verzoek van het Berlage Instituut in Rotterdam bezocht ze juist deze steden, die allen een ambitie hebben om Culturele Hoofdstad van Europa te worden. Komen rangschikt haar foto’s van verschillende steden op willekeurige wijze. Er ontstaat hierdoor een soort wandeling die steeds anders loopt en niet meer aan een specifieke stad is verbonden, maar verhaalt over een hedendaagse stedelijkheid van middelgrote Europese steden.

Elian Somers onderzoekt met ‘Droom als er ooit een was’ naoorlogse utopische stadslandschappen van de modernen, zoals Brasilia en Cumbernauld (Schotland). Beeld en tekst vormen een ‘dubbele’ reflectie op het stedelijk landschap, haar architectuur, de utopie, het utopisch denken en de beeldvorming hierover.

Wereldwijd zijn moderne steden ‘gepland’, met verschillende uitwerkingen. Vertrekpunt voor ‘Droom als er ooit een was’ is Nederland, waar het utopisch stadslandschap aan afbraak onderhevig is. Bij het slopen en afwijzen van naoorlogse modernistische stadsplanning verdwijnt niet alleen de architectuur, maar vergaan ook de ideeën en idealen die eraan ten grondslag liggen.


Bordeaux 1, 2009 © Dieuwertje Komen


Bordeaux 2, 2009 © Dieuwertje Komen


Bordeaux 4, 2009 © Dieuwertje Komen


Brasilia © Elian Somers


Detroit © Elian Somers


Palermo © Elian Somers