Arteconomie - Rebecca Nagel en Ton Lamers

Julian 1718 0
Arteconomie bespreekt de economische, financiële en juridische aspecten van de beroepspraktijk van de beeldend kunstenaar, fotograaf, ontwerper en vormgever. Het boek is verkrijgbaar voor €17,50.

Tot voor enkele jaren was het not done om als beeldend kunstenaar bezig te zijn met de stoffelijke kanten van het bestaan. Maar de tijden zijn veranderd, aldus het persbericht.

Tegenwoordig is enig bedrijfseconomisch en juridisch inzicht ook voor beeldend kunstenaars een vereiste voor het succesvol opzetten en runnen van een beroepspraktijk.
 
Arteconomie gaat onder andere in op belastingzaken, verzelfstandiging, overeenkomsten, rechtsvormen, auteursrecht en administratie. Kortom, alles wat beeldend kunstenaars moeten weten om zelfstandig een onderneming te kunnen opzetten en inrichten.

Ondersteuning

Bij het boek hoort een ondersteunende website, die niet alleen een platform biedt voor communicatie tussen auteurs en lezers maar ook een actueel beeld geeft van de – vaak veranderende – regelgeving en de uitvoering daarvan.
 
Ton Lamers en Rebecca Nagel zijn als docenten recht en economie verbonden aan ArtEZ Hogeschool te Arnhem, Enschede en Zwolle en de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.
 
Het 109-pagina’s tellende boek is voor €17,50 verkrijgbaar via iedere (internet)boekhandel in Nederland en België. Het is ook rechtstreeks verkrijgbaar bij Uitgeverij Coutinho te Bussum.