Aftocht Peter Paul Huf bij Grote Paul

Redactie 4250 3
Peter Paul Huf trekt zich als mede-organisator uit de Grote Paul. De fotoprijs, genoemd naar zijn vader Paul Huf, is volgens hem in een zeer negatief daglicht komen te staan, zo is in een brief op het prikbord van Photoq te lezen.

Peter Paul Huf schrijft de open brief aan Jan van Buuren, de initiator van de Grote Paul. 'Na zorgvuldig overleg met verschillende vakgenoten over de Grote Paul, moet ik helaas constateren dat deze in een zeer negatief daglicht is komen te staan.' Volgens Huf is dit gekomen door de huidige marketingbenadering. Het gebruik van Facebook blijkt volgens hem aan een beperkte groep (amateur-) fotografen te appelleren.

Al eerder weigerde fotograaf Joost van den Broek de bekroning, wat volgens Huf tekenend is voor het feit dat de prijs een amateuristisch karakter heeft gekregen. 'Ik vind dat de Grote Paul nu ook in waarde is gedaald voor al diegene die de prijs ontvingen', aldus Huf. 

Inmiddels zijn er op Facebook meerdere discussie losgebarsten over de reden van Huf om uit de organisatie te stappen. Jan van Buuren noemt in een reactie het 'amateurisme' van Huf getunneld en vindt dat het gebruik van Facebook juist de kwaliteit en de stijl van de fotograaf openbaart. Tevens haalt hij aan dat Photoq Peter Paul Huf financierder noemt, terwijl hij alles bekostigd heeft.


afbeelding van Redactie

Redactie DIGIFOTO Pro | Redactie

Bekijk alle artikelen van Redactie

afbeelding van J. van Oevelen

Ik volg nu ruim een jaar Jan van Buuren op Facebook en ontkom er niet aan om me toch wat kritisch uit te laten over zijn werkwijze en communicatievaardigheden in relatie tot de Grote Paul.

Ik heb inmiddels ervaren dat Jan van Buuren enorm slecht tegen kritiek kan. Met name zijn, ik zeg het maar recht voor zijn raap, onnozel gezwam over IMAGO, inspireerde mij om toch een stukje te schrijven over zijn misvatting. Reactie: het stuk werd door hem verwijderd en er volgde irritante en cynische stukjes.
Ook zijn taalgebruik is niet zelden denigrerend naar anderen en de zgn 'duimpjes' worden altijd breeduit vermeld waarvan mij de waarde in het geheel ontgaat.

Daarnaast onderschat hij enorm het gebruik van Facebook waar de 'likes' die zeer vaak onbezonnen gezet worden als waardevolle stemmen worden betiteld.
Een ander fenomeen waar hij niet aan wil denken is dat fotografen, zelfs zij die alleen maar in een zgn 'kunstje' blijven hangen, door hun overtollige berichten op Facebook de aandacht trekken en zo zichzelf (vaak niet terecht) in de picture werken en (hoge) prijzen behalen. Echter we klagen wel - ik ook - maar wie of wat kun je er aan doen? Wie stopt deze man die zichzelf een deskundige noemt en durft te beweren dat Paul Huf, Erwin Olaf en Anton Corbijn fotofilmers waren. Alleen het door hemzelf doorgedrukte 'modewoord' van fotofilmen wekt langzaam irritatie op.

Ik ben van mening dat deze man gestopt moet worden en dat de organisatie in handen komt van echte deskundigen die op een correcte manier kunnen communiceren en de kwalificatie van fotografen op juistheid kunnen inschatten en nominaties overlaten aan een deskundige jury en niet aan duimpjes en overdreven ge-wow en ge-super, waardoor fotografen die voortdurend eenzelfde kunstje uitvoeren overdreven veel response en aandacht krijgen

afbeelding van Anoniem

afbeelding van Anoniem

helemaal mee eens
dit gaat nergens over die hele GP is n lachertje