Vooruitblikken op cybercrime met Kaspersky Lab

Redactie 1461
Van mobiliteit tot transformatie tot concurrentie: Kaspersky Lab presenteert zijn verwachtingen op het gebied van IT-dreigingen voor de periode 2011-2020. Deze zijn gebaseerd op een analyse van de belangrijkste veranderingen in de IT-beveiliging.

Advertorial

Kaspersky Lab heeft goed gekeken naar in opkomst zijnde trends in de ontwikkeling van personal computers, mobiele telefoons en besturingssystemen gedurende het afgelopen decennium. Samen met een analyse van de belangrijkste veranderingen en kwesties op het gebied van IT-beveiliging zijn zij tot een lijst met trends gekomen die bepalend zijn voor het volgende decennium.

Windows

Zo trappen ze af met het einde van Windows’ dominante positie op het gebied van besturingssystemen voor eindgebruikers. Alhoewel Microsoft’s geesteskind het primaire zakelijke platform zal blijven, krijgen dagelijkse gebruikers toegang tot een steeds verder uitdijende hoeveelheid alternatieve besturingssystemen. Vooral nu het aantal apparaten met internettoegang via Windows- en niet-Windows platformen vrijwel gelijk is, waarbij laatstgenoemden soms zelfs al boven hun Microsoft-tegenhangers uitkomen.

Distributie van gedetecteerde dreigingen, per platform:


Verschillende besturingssystemen

Ook het toenemend aantal nieuwe besturingssystemen zal invloed hebben op het ontwikkelingsproces van dreigingen: cybercriminelen zullen niet in staat zijn om schadelijke code te creëren voor veel verschillende platformen. Dit betekent dat ze twee opties hebben: ofwel zich richten op meerdere besturingssystemen en veel individuele apparaten onder hun controle hebben, of zich specialiseren in Windows-gebaseerde aanvallen op ondernemingen. De tweede variant zal hen waarschijnlijk meer aanspreken – tegen het jaar 2020 wordt het veel complexer om individuele gebruikers aan te vallen.

De op handen zijnde veranderingen in besturingssystemen en hun specificaties zullen naarmate deze nieuwe systemen zich ontwikkelen invloed hebben op virusschrijftechnieken. Veel cybercriminelen die zich ooit richten op Windows-apparatuur zullen zich moeten verdiepen in het exploiteren van de nieuwe generatie besturingssystemen.

Twee groepen

Cybercriminaliteit zal zich in 2020 vrijwel zeker verdelen in twee groepen. De ene groep zal zich specialiseren in aanvallen op bedrijven, soms zelf op bestelling. Commerciële bedrijfsspionage, databasediefstal en aanvallen om bedrijfsreputaties te schaden zullen zeer gewild zijn op de zwarte markt. Hackers en corporate IT-specialisten zullen de confrontatie met elkaar aangaan op het virtuele strijdveld. Nationale instanties tegen cybercriminaliteit zullen zich waarschijnlijk ook met dit proces bemoeien.

De tweede groep cybercriminelen zal zich richten op zaken die invloed hebben op ons dagelijks leven, zoals transportsystemen en andere diensten. Het hacken van dergelijke systemen en hiervan stelen, het gratis gebruik ervan maken en het verwijderen en wijzigen van persoonlijke gegevens over activiteiten van klanten zullen de belangrijkste aandachtspunten zijn voor nieuwe-generatie hackers, die op deze manier hun geld zullen verdienen.

Online gebruikersbestand

De trend die internet zowel een populaire bron heeft gemaakt voor communicatie, entertainment en nieuws, als een speciaal ontwikkeld hulpmiddel voor internetwinkelen en online betalingen en dergelijke zal voortduren. Het ‘online gebruikersbestand’ zal zich verder uitbreiden en veel mobiele en slimme apparaten gaan bevatten die het web gebruiken voor de uitwisseling of overdracht van informatie zonder menselijke tussenkomst.

Tools en technologieën

De op communicatiegebied gebruikte tools en technologieën zullen enorme ontwikkelingen ondergaan. Veranderingen zoals aanzienlijk gestegen gegevensoverdrachtsnelheden en verbeteringen die de virtuele communicatie-ervaring veel dichter naar de realiteit brengen: tegen het jaar 2020 zullen we communicatie via internet met behulp van een toetsenbord alleen nog kennen uit oude films. Spammers zullen daarom op zoek moeten gaan naar nieuwe manieren om hun ongewenste correspondentie wereldwijd aan geadresseerden te bezorgen. De eerste stap die spammers zullen ondernemen is zich gaan richten op mobiele apparatuur in plaats van desktops. 

Kaspersky Lab verwacht tenslotte dat de hoeveelheid mobiele spam exponentieel zal stijgen, terwijl de kosten voor internetgebaseerde communicatie zullen dalen vanwege de intensieve ontwikkeling van communicatiesystemen op mobieltjes. Het resultaat is dat gebruikers zich waarschijnlijk minder zorgen zullen maken over ongewenst reclamemateriaal.


afbeelding van Redactie
Door: DIGIFOTO Pro

DIGIFOTO Pro | Redactie

Bekijk alle artikelen van DIGIFOTO